Loading...
 

29 juni: HH Petrus en Paulus - eerste lezing

2 Chains


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 12, 1-11: De vrijlating van Petrus

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Jezus al een tijd gestorven was op een kruis, liet koning Herodes
enkele leden van de gemeente arresteren en mishandelen.
Hij liet Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard doden.
Omdat hij zag dat de Joden dat goed vonden,
nam hij ook Petrus gevangen.
Dat was juist met Pasen.
Hij liet hem door vier groepen soldaten van ieder vier man bewaken,
Zo was hij er zeker van dat hij Petrus na het paasfeest in het openbaar kon veroordelen.
Petrus werd dus in de gevangenis vastgehouden.
In de gemeente werd vurig voor hem gebeden tot God.
De nacht voordat Herodes hem wilde laten voorkomen,
lag Petrus te slapen aan twee kettingen tussen twee soldaten in,
terwijl ook vóór de deur van de cel de wacht werd gehouden.
Plotseling stond er een engel van de Heer bij Petrus
en er straalde licht in de ruimte.
Hij duwde Petrus wakker met een por in zijn zij en zei: ‘Sta vlug op.’
En de kettingen vielen van zijn polsen.
De engel zei: ‘Doe je gordel om en trek je schoenen aan.’
Dat deed Petrus. Toen zei de engel: ‘Sla je mantel om en volg mij.’
Hij volgde hem naar buiten, maar het drong niet tot hem door
dat wat de engel deed werkelijkheid was.
Petrus dacht dat hij droomde.
Ze passeerden de eerste en de tweede wacht
en kwamen bij de ijzeren poort naar de stad,
die zich vanzelf voor hen opende.
Zij gingen naar buiten en liepen één straat door;
toen verliet de engel hem ineens.
Daarop kwam Petrus tot zichzelf en zei:
‘Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gestuurd
en mij heeft gered uit de hand van Herodes
en van wat het Joodse volk allemaal had verwacht.’Stilstaan bij ...

Herodes
Dezelfde Herodes die een rol speelt in het lijdensverhaal van Jezus, dwarsboomt ook de leerlingen van Jezus. Hij zet leden van de gemeenschap gevangen en doodt ze.

In de dagen van de ongedesemde broden
Hiermee wordt Pesach bedoeld, het joodse paasfeest.

Bij de tekst

Herinneringen aan de Bijbel

Het Oude Testament

Deze tekst herinnert aan het verhaal van de uittocht uit Egypte:
het tijdstip van de gevangenschap (paasnacht), de gevangenschap zelf, de bevrijding, het bevel om schoenen aan te trekken en zich te omgorden.Het Nieuwe Testament

. De opwekking van het dochtertje van Jaïrus
De slaap waarin Petrus zich bevindt, is een bijbels beeld van de dood.

. De verrijzenis van Jezus
De bevrijding van Petrus en zijn aankomst bij zijn vrienden zitten vol verwijzingen naar de verrijzenisverhalen.
De bewakers merken niets, de gevangenispoort opent zich als de steen die voor het graf werd weggerold.
De eerste getuige is een vrouw, die niet wordt geloofd. (verder in de tekst)
De woorden ‘Sta op’ van de engel verwijzen naar 'opstanding' (= verrijzenis).

Bijbel en kunst

GISLEBERTUS

De vrijlating van Petrus

Autun Vrijlating Van Petrus

Kathedraal van Autun


G. VAN HONTHORST

De vrijlating van Petrus (1618)

La Liberation De Saint Pierre 1618

De Nederlandse kunstschilder Gerrit Hermansz van Honthorst (Utrecht 1590 - Utrecht 1656) was een van de meest begaafde volgelingen van Caravaggio.

F. BENCOVICH

De vrijlating van Petrus

Federiko Benković Vrijlating Van Petrus

Olie op doek, 98cm op 131 cm
Ljubljiana, Nationaal museum (Narodna galerija)


Federico Bencovich (1667 – 8 Juli 1753), ook wel Il Dalmatino genoemd, was een belangrijk barokschilder. Hij werkte vooral in Italië.