Loading...
 

2e paaszondag C - eerste lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 5, 12-16: De eerste christenen

Handelingen 5, 12-16 // Handelingen 2, 42-47 // Handelingen 4, 32-35De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1725)

De gelovigen kwamen steeds bij elkaar in de tempel, in de Zuilengang van Salomo. En het volk had veel waardering voor hen. Toch durfde niemand zich bij hen aan te sluiten.
De apostelen deden veel wonderen voor de mensen. En er kwamen steeds meer mensen bij die in de Heer geloofden, grote groepen mannen en vrouwen. Ook uit de steden rondom Jeruzalem kwamen veel mensen naar de apostelen toe. Ze brachten zieken mee, en mensen die een kwade geest in zich hadden. Die werden allemaal beter gemaakt. Er werden zelfs zieken buiten op straat gelegd, op draagbedden en slaapmatten. Ze hoopten dat Petrus voorbij zou lopen, en dat ze dan gezond zouden worden door zijn schaduw.
Dichter bij de tijd

De apostelen deden veel wonderen onder het volk.
Alle gelovigen waren één van hart.
Ze kwamen bijeen in de Zuilengang van Salomo, een galerij in de tempel.
Maar niemand veel durfde zich daar bij hen te voegen.
Nochtans had het volk grote waardering voor hen.

Steeds meer gelovigen sloten zich aan bij de Heer:
grote groepen mannen en vrouwen.
Ze brachten zieken op straat en legden ze neer op bedden en draagbaren.
Ze hoopten dat als Petrus voorbijging,
zijn schaduw van op een van hen zou vallen.
Ook uit de omgeving van Jeruzalem kwamen de mensen.
Zij brachten mensen die ziek waren en die van kwade geesten te lijden hadden.
Ze werden allemaal genezen.Stilstaan bij …

Zuilengang van Salomo
Men vermoedt dat dit een zuilengang was aan de oostkant van het voorhof van de heidenen. Die werd wellicht zo genoemd omdat die gebouwd was op de fundamenten van de tempel van Salomo.
Wellicht werden de christenen daar niet lastiggevallen door joden die zich steeds meer vijandig tegenover hen opstelden.


Schaduw van Petrus
In de oudheid was men ervan overtuigd dat een schaduw een magische macht had.

Bij de tekst

Het boek 'Handelingen van de apostelen'

Dit boek beschrijft niet alleen de lotgevallen van de eerste christenen, maar beschrijft ook hoe de ideale groep christenen er zou moeten uitzien.
Dit ideale beeld wordt vooral geschetst in de liturgie van de 2e paaszondag (Beloken Pasen).

Suggestie

Grote kinderen

Het boek 'Handelingen'

(Geïnspireerd door: S. VERHULST in Zonneland plus, 2007, nr 22)

Tijdens de paastijd wordt in de eucharistieviering voorgelezen uit het boek 'Handelingen'. Dit boek schreef Lucas nadat hij eerder een evangelie schreef.

.
Schrijf het woord 'Handelingen' op een flap of op een bord.
- Begrijpen jullie dit woord?
- Kunnen jullie het uitleggen?
Onderlijn bijvoorbeeld het woord 'hand' of laat de kinderen een woordenboek raadplegen.
Schrijf er uiteindelijk naast: 'dingen die je doet'.

.
Het woord 'handelingen' is familie van het woord 'handelen'.
- Wat kun je zoal doen?
- Geef elk drie voorbeelden van wat je kunt doen.

.
Vertel dat in de Bijbel een boek opgenomen is met als titel: 'Handelingen'. Het is een boek dat geschreven werd door Lucas. Lees daarna het stukje voor dat als eerste lezing wordt voorgelezen in het A-jaar: Handelingen 2, 42-47 (A-jaar).
- Welke handelingen waren belangrijk voor de eerste christenen?
Noteer die woorden rond het woord 'Handelingen'
- Welke van die 'handelingen' zijn voor ons nog steeds belangrijk?
Onderlijn de woorden die de kinderen aangeven.
- Waarom vinden jullie deze handelingen belangrijk?

.
- Maak een tekening of een gedicht rond een woord dat je kiest.
Groepeer dan de werken van de kinderen rond het woord 'Handelingen' of maak er een muurkrant van, die een plaats vindt bij de ingang van de kerk of een gang in de school.