Loading...
 

2e zondag van de veertigdagentijd B - tweede lezing

Romeinen 8, 31b-35.37-39: De liefde van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1789-1790)

God houdt van ons. Voor wie zouden wij dan nog bang moeten zijn?
God liet toe dat zijn eigen Zoon gedood werd. Hij leverde hem uit aan slechte mensen. Dat deed God voor ons allemaal. Maar dan is het zeker dat hij ons ook het eeuwige leven zal geven, het eeuwige leven dat zijn Zoon al gekregen heeft.
Wij zijn door God uitgekozen. Moeten we dan bang zijn als mensen ons beschuldigen of ons veroordelen? Nee! Want God ziet ons als goede mensen. Jezus Christus is gestorven, maar nog belangrijker: hij is opgestaan uit de dood. Hij is in de hemel en zit naast God, aan de rechterkant. Hij laat ons nooit in de steek.
Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen. Ook al moeten we lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, ook al is ons leven in gevaar.
Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons.
Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.
Voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd.
En zou Hij ons na zulk een gave
ook niet al het andere schenken?
Wie zal de uitverkorenen van God aanklagen?
God die rechtvaardigt?
Wie zal hen veroordelen?
Christus Jezus misschien, die gestorven is,
Of beter: die is opgewekt
en die, gezeten aan de rechterhand van God, onze zaak bepleit?
Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking wellicht of nood, vervolging,
honger, armoede, gevaar of het zwaard?
Maar over dit alles zegevieren we glansrijk,
dankzij Hem die van ons houdt.
Ik ben er zeker van,
dat noch de dood noch het leven,
noch engelen noch boze geesten,
noch wat is noch wat zijn zal,
en geen macht in de hemel of in de hel,
noch enig wezen in het heelal
ons kan scheiden van de liefde van God,
die Hij geeft in Christus Jezus onze Heer.Stilstaan bij …

Gestorven, opgewekt, rechterhand
Woorden die ook terugkomen in het credo.

Bij de tekst

Betekenis

De kracht van de liefde kan niet vernietigd worden door wat dan ook.

Suggestie

Grote kinderen

VERDIEPEN

De liefde van God

(Geïnspireerd door: 'SamenleesBIJBEL, NBG Haarlem, 2015, p. 1909)

Wat je nodig hebt
Groot blad papier, stiften, schaar, tape waar je kunt op schrijven

Verloop
Knip een groot hart uit het papier. Scheur dit hart in een vijf- of zestal stukken.
Schrijf op elk stuk hoe het komt dat je geen oog hebt voor de liefde van God.
Maak van de stukken terug een hart. Kleef tape op de scheuren.
Schrijf op die tape hoe je kunt merken dat God van de mensen houdt.