Loading...
 

32e zondag door het jaar A - eerste lezing

Wijsheid 6, 12-16: Ontdekking van de wijsheid

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Stralend en onvergankelijk is de wijsheid.
Zij wordt gemakkelijk ontdekt door wie haar liefhebben
Zij wordt gevonden door wie haar zoeken.

Wie naar haar verlangt,
leert haar snel kennen.

Wie vroeg opstaat om haar te zoeken,
moet zich niet uitsloven,
want hij vindt haar voor zijn deur.

Men kan zijn verstand niet beter gebruiken
dan door aan haar te denken.

Wie om de wijsheid wakker ligt
zal snel vrij van zorgen zijn.
Want de wijsheid zoekt zelf
naar mensen die haar waard zijn.
ze treedt hun welwillend tegemoet
en zij komt hun tegemoet bij elke gedachte.Stilstaan bij …

Wijsheid
In de Bijbel heeft wijsheid niets te maken met intelligentie, ook niet met levenservaring, maar met God.
Iemand die wijs is, betrekt God in zijn / haar manier van leven: in de manier van omgaan met de ander, in de opvoeding, in de manier om een bedrijf te runnen, in de manier waarop men aan geneeskunde doet ...
In het boek ‘Wijsheid’ wordt over wijsheid geschreven alsof 'wijsheid' een persoon is.

Bij de tekst

Het boek Wijsheid

Dit boek werd geschreven rond 50-30 voor Christus in Alexandrië (Egypte).
Het is het meest recent geschreven boek van het Oude Testament. Men kent het alleen in de Griekse versie van de Septuagint (een Griekse vertaling van Joodse Bijbelteksten)Koning Salomo

Omdat deze tekst wordt toegeschreven aan koning Salomo, wordt dit boek ook de ‘Wijsheid van Salomo’ genoemd.
In de Bijbel (in het boek 1 Koningen 5, 12-14). ) staat dat Salomo de meest wijze koning was van Israël. Hij zou meer dan drieduizend spreuken en meer dan duizend liederen geschreven hebben.

Men vermoedt dat de tekst van het boek 'Wijsheid' geschreven werd door een pseudepigraaf, iemand die de naam van een bekende persoon gebruikt om onder zijn tekst te zetten (in dit geval: koning Salomo). Zoiets deed men om de tekst zelf een groter gewicht te geven.Parallel in het Oude Testament

Het boek Wijsheid wordt net als het boek Spreuken aan koning Salomo toegeschreven.
Ook in dat boek wordt over wijsheid geschreven alsof het een vrouw is.Relatie met het Nieuw Testament

Al heel vroeg zagen christenen in de Wijsheid Jezus zelf: Hij was de ware Wijsheid.