Loading...
 

33e zondag door het jaar A - eerste lezing

Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31: Een sterke vrouw

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1109-1110)

Een sterke vrouw is veel waard,
ze is meer waard dan de mooiste edelstenen.
Haar man vertrouwt op haar,
en daarom gaat het goed met hem.
Ze geeft hem geluk en vreugde,
haar hele leven lang.
Een sterke vrouw zoekt wol en mooie stoffen uit,
ze maakt er prachtige kleren van. (…)
Ze maakt haar eigen stoffen en kleren,
daar is ze altijd mee bezig.
Ze helpt mensen die niets hebben,
ze zorgt goed voor de armen. (…)
Je hebt niets aan een vrouw die alleen maar lief en mooi is,
want haar schoonheid zal verdwijnen.
Maar een vrouw met eerbied voor de Heer moet je waarderen.
Beloon haar voor haar harde werken,
geef haar de eer die ze verdient.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Ze is heel wat waardevoller dan koraal!
Haar man vertrouwt haar
en het zal hem aan winst niet ontbreken.
Ze brengt hem geluk, geen ongeluk,
alle dagen van haar leven.
Ze zoekt zorgvuldig wol en linnen uit
en haar handen bewerken het met genoegen. (…)
Ze strekt de handen uit naar het spinrokken
en houdt de weefspoel in haar vingers.
Ze opent haar hand voor de arme
en strekt haar armen uit naar de misdeelde. (…)
Charme is bedrieglijk, schoonheid vluchtig,
maar een vrouw die God vreest, moet worden geroemd.
Bejubel haar om wat ze doet
en roem haar in de poorten voor haar werken.Stilstaan bij ...

Vrezen
Dit werkwoord roept 'vrees' op, 'angst', 'schrik', maar in de Bijbel heeft het de betekenis van ontzag hebben, respect hebben.

Bij de tekst

Koning Salomo

Volgens de traditie is koning Salomo de schrijver van het boek spreuken.
Op dit ogenblik gaat men ervan uit dat de schrijver een verzamelaar was van spreuken die in omloop waren. Hij paste ze aan en breidde ze uit met eigen spreuken. Zo werden er minstens zeven verzamelingen samengebracht.Ode aan de vrouw?

Dit loflied op het einde van het boek Spreuken, leest men meestal als een loflied op de goede huisvrouw. De uittreksels in de eerste lezing van deze zondag ondersteunen dit beeld. Maar omdat dit lied staat in het boek Spreuken, kan het best dat die vrouw de Wijsheid verpersoonlijkt, die in de Bijbel op verschillende plaatsen als een vrouw wordt voorgesteld.Acrosticon

Dit loflied op de sterke vrouw is een acrosticon, een gedicht waarvan de eerste letters van elk vers een woord of een geheel vormen. In dit geval de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet.
Dit memotechnisch middel geeft tegelijk de indruk dat wat gezegd wordt volledig is.
In elk vers wordt een aspect van die krachtdadige vrouw beschreven, zodat het lied in z’n geheel een soort totaalbeeld schetst van ‘krachtdadige vrouw’.

Bijbel en kunst

L. D'SOUZA

Hongerdoek uit India (1990)
Hongerdoek

In dit hongerdoek illustreert Lucy D’Souza (1949 -) zes verhalen uit de Bijbel over vrouwen die geschikt zijn rond de voorstelling van een vrouw die gist in het deeg brokkelt (Lucas 13, 20-21).Suggestie
- Herken je de volgende verhalen in het hongerdoek?
Zet er telkens het juiste nummer bij.

. (1) Maria begroet haar nicht Elisabet.
(Lucas 1, 41 – 56)
. (2) Mirjam, de zus van Mozes, viert de bevrijding uit de slavernij.
(Exodus 15, 19 – 21)
. (3) De Kananeese vrouw vraagt Jezus om haar dochtertje te genezen.
(Matteüs 15, 21 – 28)
. (4) Maria Magdalena brengt de apostelen de boodschap dat Jezus verrezen is.
(Johannes 20, 11 – 18)
. (5) Tegen het bevel van de farao in redden Sifra en Pua joodse jongetjes van de dood.
(Exodus 1, 15 – 21)
. (6) Ruth raapt korenaren van het veld om samen met haar schoonmoeder te overleven.
(Het boek Ruth)


Correctiesleutel
Met de klok mee (te beginnen in de linkerbovenhoek):
2, 5, 6, 1, 3, 4.Icoon

Koning Salomo
Volgens de traditie is koning Salomo de schrijver van het boek spreuken.

SalomoSuggestie
. Lees / Beluister de tekst van deze lezing.
. Noteer de zin die jou het meest treft op een smalle strook papier dat je oprolt.
. Teken koning Salomo over zoals op bovenstaande icoon of laat je erdoor inspireren.
. Kleef op de plaats van zijn handen het stuk papier met de tekst, dat je terug opengerold hebt.

Suggesties

Grote kinderen

ONDERZOEKEN

Vrouwen in het leven van Jezus

(Samuel 2009, nr 5)

In de evangelies wordt niet gesproken over een mogelijke vrouw van Jezus. Ook niet over een attente zus, alleen heel discreet over zijn moeder en de vrouwen, vriendinnen, leerlingen, bewonderaarsters, die Hem volgden of Hem ontmoetten op belangrijke momenten van zijn leven.

- Wat zou elk van deze vrouwen kunnen gezegd hebben?
- Verbind de cijfers bij de vrouwen met de letters bij wat ze gezegd hebben.

1. Maria, de moeder van Jezus (Johannes 19, 25)
2. De Kananeese vrouw (Marcus 7, 24-30)
3. De vrouw met de geurende zalf (Marcus 14,3-9)
4. Maria, de zus van Marta (Lucas 10,
5. De vrouw die 12 jaar lang bloed verloor (Marcus 5,21-44)
6. De Samaritaanse vrouw (Johannes 4, 19)

A. Jezus is meer waard dan alle parfums ter wereld
B. Het is belangrijker om naar Jezus te luisteren dan zich druk te maken over het huishouden.
C. De kracht van Jezus is zo groot, dat Hij me kan genezen zonder dat Hij me aanraakt.
D. Deze man is een profeet!
E. Ik geloof in mijn zoon. Ik wil dicht bij Hem zijn in deze moeilijke momenten.
F. Hij wil mijn dochter genezen, zelf al ben ik geen joodse vrouw.


Correctiesleutel
1- E ; 2- F ; 3 - A ; 4 - B ; 5 - C ; 6 - D

INLEVEN

Een loflied schrijven

De kinderen schrijven op een groot blad papier alle mogelijke talenten op die mensen kunnen hebben.

Daarna onderlijnen ze
met rood: alle talenten die vrouwen kunnen hebben
met groen: alle talenten die mannen kunnen hebben.

Met deze gegevens schrijven ze hun eigen loflied:
- op de sterke vrouw
- of op: de sterke man
- of op: de sterke mens.

BIDDEN / MEDITEREN

Gebed

(Naar Samuel 2009, nr 5)

Goede God,
we danken Je voor de sterke vrouwen
die je boodschap in onze wereld brengen.
We danken Je voor de vrouw die op de paasmorgen
de boodschap bracht dat Jezus leeft!
We danken Je voor Moeder Teresa.
In het voetspoor van Jezus nam ze het op
voor de allerarmsten.
We danken Je ook voor Jeanne Devos.
Ze zegt ons dat niets onmogelijk is,
als we het maar samen doen.
God, geef ons wat van hun geloof
en van hun inzet voor de armen.
Dan wordt deze wereld een betere plaats
om te wonen, voor alle mensen.
Amen.