Loading...
 

3e zondag A - eerste lezing

2 Zonnestralen


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 8, 23b-9, 3: Een stralend licht 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

In het verleden was er ellende in het land van Zebulon
en in dat van Naftali,
maar in de toekomst zal het goed komen in de kuststreek,
in de streek aan de overkant van de Jordaan,
en in het gebied van de heidenen.

Het volk dat nu ronddwaalt in het donker,
zal dan een helder licht zien.
Zij die wonen in een land vol duisternis
zullen een stralend licht zien.

Uitbundig laat Jij hen juichen
en overstelpt Je hen met vreugde!
Zij verheugen zich voor jouw aanschijn
zoals ze blij zijn bij de oogst
en bij het verdelen van buit.

Want het juk dat zwaar doorweegt,
de zweep die op de schouders neerkomt,
de stok van de drijver die hen opjaagt …
die maakt Jij kapot, net als op de dag van Midjan.Stilstaan bij …

Zebulon
Het gebied ten zuiden van het gebergte van Galilea, dat genoemd werd naar Zebulon, één van de twaalf zonen van Jacob (moeder: Lea).

Naftali
Het gebied ten oosten van het gebergte van Galilea, dat genoemd werd naar Naftali, één van de twaalf zonen van Jacob (zijn moeder was Bilha, een slavin van Rachel, de lievelingsvrouw van Jacob).

De weg naar de zee
Hiermee wordt het kustgebied bedoeld, dat ten zuiden van de Karmel ligt.

Licht
Met dit 'licht' heeft Jesaja een koninklijke Messiaanse figuur voor ogen die het Noordrijk zal bevrijden van de Assyrische heerschappij.


De dag van Midjan
Midjan was een de zoon van Abraham en Ketura, een vrouw die hij – volgens de Bijbel - huwde na de dood van Sara, en met wie hij zes zonen kreeg.
De Midjanieten, zijn nakomelingen, leefden in het noordwesten van Arabië, op de oostkust van de Golf van Akaba.
Een driehonderdtal Israëlieten roeide de Midjanieten uit onder leiding van rechter Gideon (Rechters 7). ‘De dag van Midjan’ verwijst waarschijnlijk naar deze gebeurtenis.Bij de tekst

Toehoorders

Jesaja richtte zich met deze tekst tot de inwoners van het vroegere Noordrijk, dat in722 voor Christus door Assyrië werd veroverd. Hij houdt hun voor dat het onderdrukte volk zal kunnen heropleven dankzij de blijvende hulp van God.Relatie met het Nieuwe Testament

Matteüs citeert uit deze tekst van Jesaja, wanneer hij schrijft dat Jezus in Kafarnaüm gaat wonen. Hij en de eerste christenen zagen deze woorden van Jesaja gerealiseerd in Jezus, wanneer Hij in Galilea – het land van de heidenen – optrad.