Loading...
 

3e zondag B - tweede lezing

2 Klok

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Korintiërs 7, 29-31: Er rest weinig tijd!

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1812)

Vrienden, ik bedoel dit: Onze wereld zal niet lang meer bestaan. Binnenkort komt er een einde aan het aardse leven, aan onze huwelijken, onze feesten en onze droevige momenten. En we moeten ook afscheid nemen van al onze bezittingen. Houd daar nu al rekening mee!
Ja, denk er in je leven steeds aan dat alles in deze wereld voorbijgaat. Want de hele wereld, zoals wij die kennen, zal binnenkort verdwijnen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders en zusters,
er rest maar weinig tijd.
Laat daarom …
… ieder die een vrouw heeft
zo leven dat ze hem niet in beslag neemt,
… ieder die verdriet heeft
zo leven dat hij er niet door wordt beheerst,
… ieder die vreugde voelt
zo leven dat hij er niet in opgaat,
… ieder die bezit verwerft
handelen alsof het niet zijn eigendom is,
… ieder die in deze wereld leeft
leven alsof die wereld voor hem onbelangrijk is.
Want de wereld die wij kennen gaat voorbij.Stilstaan bij …

Weinig tijd
Paulus bedoelt dat er niet veel tijd meer is tegen dat Jezus terugkomt. Daarom zijn de waarden van het leven erg relatief.

Bij de tekst

Betekenis

Uiteindelijk is al het ‘aardse’ betrekkelijk in het licht van het eeuwige, het definitieve. We moeten ervoor zorgen niet verstrikt te raken in een wereld die uiteindelijk voorbijgaat.