Loading...
 

3e zondag van de advent A - 1e lezing

Jesaja 35, 1-6a.10: Vrij!

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1180-1181)

De woestijn zal vrolijk zijn, juichen en bloeien. De woestijn zal bloeien als een lelie. Er zullen prachtige bomen groeien, die net zo mooi zijn als de bomen op de Libanon-bergen en op de berg Karmel. De woestijn zal zo schitterend zijn als de akkers van het Saron-dal.
De bewoners van de woestijn zullen zien hoe machtig de Heer is. Ze zullen de machtige daden van onze God zien.

Volk van Israël, houd moed, geef niet op! En zeg tegen de mensen die de moed verloren hebben: ‘Jullie moeten sterk zijn. Jullie hoeven niet bang te zijn. Want God zal komen om jullie vijanden te straffen. Hij komt jullie bevrijden.’
Als God jullie bevrijd heeft, zullen blinde mensen kunnen zien. En dove mensen kunnen dan horen. Mensen die niet konden lopen, zullen springen als herten. En mensen die niet konden spreken, zullen roepen en zingen. (...)

De mensen die door de Heer bevrijd zijn, zullen terugkomen in Jeruzalem. Ze zullen stralen van blijdschap, ze zullen juichend de stad binnengaan. Niemand zal nog jammeren of huilen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Laat de woestijn blij zijn.
Laat de woestijn bloeien van vreugde, weelderig als een krokus.
Ze wordt gekleed met de glorie en luister
van de Libanon, de Karmel en de Saron.
Dan zal men de glorie en de luister van onze God zien.

Geef zwakke handen weer kracht.
Maak bevende knieën sterk.
Wees niet bang.
Hier is jullie God. Hij komt jullie bevrijden.

Dan zullen blinde mensen zien en dove mensen horen.
Dan dansen mensen die niet kunnen lopen als een hert.
En de mensen die niet kunnen spreken, zullen luid zingen.
Er zal water zijn in de woestijn, rivieren in een dor land (…)

De mensen die door God bevrijd zijn,
zullen terugkeren naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde en blijdschap.
Kommer en kwel zullen wegvluchten.
Stilstaan bij ...

Woestijn
Jesaja bedoelt hier de woestijn waardoor de joden moesten trekken toen ze van Babylonië terug naar Jeruzalem gingen.
In de Bijbel is een woestijn vooral een plaats waar men kan nadenken en waar het joodse volk in zijn geschiedenis vaak God heeft ontmoet. Een plaats waar men zich voorbereidt op een nieuwe taak.

Libanon
(= het witte gebergte)
Gebergte ten noorden van Palestina, van ongeveer 150km lengte, waarvan de hoogste top 3212m boven de zeespiegel ligt. Dit gebergte loopt parallel aan de kust. Op de Libanon groeiden ceders die door koning Salomo gebruikt werden bij de bouw van de tempel. Ook Babyloniërs kwamen er bomen vellen om als timmerhout te gebruiken.

Karmel
(Hebreeuws = boomgaard van de Heer)
Gebergte in het westen van Galilea. Dit gebergte (ongeveer 540 m hoog) loopt af naar de Middellandse Zee. Er was een rijke vegetatie op die berg.

Sjaron
Vruchtbare kustvlakte langs de Middellandse Zee, tussen Jafo en de Karmel.

Blinde, dove ...
Deze woorden vormen in het Nieuwe Testament een belangrijk deel van het levensprogramma van Jezus: Hij genas blinden, genas een dove, liet een verlamde man gaan en een doofstomme terug spreken.
Elk van deze vormen van handicap kan men ook zien als een beeld voor: geen perspectief meer zien, geen oren hebben voor wat God te zeggen heeft, verlamd zijn door negatieve situaties, zich niet kunnen uiten.

Sion
Naam van een van de bergen waarop Jeruzalem gebouwd is.
Later bedoelde men met Sion de berg waarop de tempel gebouwd werd.
Nog later werd Sion een andere naam voor Jeruzalem.Merk op
De plaatsnamen Libanon, Karmel, Sjaron waren in de Oudheid bekend om hun weelderige vegetatie.

Bij de tekst

Historische context

Deze tekst van Jesaja werd geschreven in een tijd van politieke instabiliteit in Israël en Juda,Jesaja en de leerlingen van Jezus

Jesaja beschrijft in allerlei beelden uit zijn tijd, hoe men de redding van God moest zien: wat ‘dood’ is, komt terug tot leven! Met deze woorden wilde hij moed inspreken in een tijd van tegenslag.

De leerlingen van Jezus herkenden in deze tekst het optreden van Jezus: blinden zien, doven horen, verlamde mensen kunnen gaan, stommen spreken (Matteüs 11, 5).

Suggesties

Grote kinderen

KENNISMAKEN MET DE BIJBELTEKST

Een profetie van Jesaja

Lees de profetie voor. Maak hierbij gebruik van de volgende tekst:

De profeet Jesaja spreekt in naam van God:

Laat de woestijn blij zijn.
Laat de woestijn bloeien van vreugde.

Geef zwakke handen weer kracht.
Maak bevende knieën sterk.
Wees niet bang.
Hier is jullie God.
Hij komt jullie bevrijden.

Dan zullen blinde mensen kunnen zien
en dove mensen horen.
Mensen die niet konden lopen
zullen springen als een hert.
En de mensen die niet konden spreken,
zullen luid zingen.

De mensen die door God bevrijd zijn,
zullen terugkeren naar Jeruzalem
vol vreugde en blijdschap.

(C. LETERME, Map Bijbel in 1000 seconden, fiche die hoort bij Jesaja 35, 1-6a.10)
- Wat zijn jullie eerste indrukken hierbij?
- Wie kan in één woord zeggen wat Jesaja te zeggen heeft?
- Waarom zou men deze tekst voorlezen tijdens de advent?

VERDIEPEN

Jezus en de droom van God

Lees de kinderen voor uit de eerste lezing van deze zondag.
Vertel dan dat Jezus diezelfde tekst heeft voorgelezen in de synagoge van Nazaret.
Toen Hij gedaan had met die tekst te lezen zei Hij:

HX§ W&&RD DQ§ JUCC$X Z&JU$S§ GXH&&RD HXBBXY, $S YU $Y VXRVUCC$YG GXGQQY.


Sleutel om te ontcijferen: E = X; N = Y; A = Q; O = &; L=C; T=§; I= $;

Vraag daarna:
- Welke voorbeelden uit het leven van Jezus kennen jullie die tonen dat Jezus doet wat in die tekst staat.

Mogelijke voorbeelden (het kunnen er ook andere zijn!):

Geef zwakke handen weer kracht, Genezing van de man met de verschrompelde hand
Houd moed, wees niet bang, Stillen van de storm
Dan zullen de blinden weer zien Genezing van Bartimeüs
en de oren van de doven zullen weer horen. Genezing van een dove
Dan zal wie verlamd is, dansen als een hert Genezing van een verlamde manCorrectiesleutel
HET WOORD DAT JULLIE ZOJUIST GEHOORD HEBBEN, IS NU IN VERVULLING GEGAAN
Dit woord van Jezus kun je terugvinden in het evangelie volgens Lucas 4, 16-22 (3e zondag door het jaar /C)


TIP
Voor wie denkt dat de kinderen geen voorbeelden zullen kunnen geven uit het leven van Jezus ...
zorg voor een aantal kinderbijbels die openliggen op een van de aangehaalde wonderverhalen. Elk groepje leest dan een aangeduid verhaal en zoekt hoe dit een realisatie is van de tekst van Jesaja.

DOEN

Mandala

Materiaal
Een keuze aan kerstmandala’s (Enkele voorbeelden), gekopieerd op stevig papier.
Klik hier voor extra info over mandala’s.


Verloop
Kleur een mandala met de kleuren die het gevoel van de tekst van Jesaja weergeven.
Op de achtergrond speelt rustige muziek.

Nadien worden de mandala's uitgeknipt en in een kerstboom opgehangen of aan een tak van een boom.

Jongeren

BELEVEN

Job@

Er is een vacature voor iemand die de wereld beter maakt.
De jongeren maken hiervoor een profielomschrijving.

Daarna lezen ze heel aandachtig de tekst van Jesaja.
- Vinden jullie in deze tekst inspiratie om jullie profielomschrijving te verbeteren?
Verwerk deze ideeën in een nieuwe profielomschrijving.

De tekst van Jesaja werd door christenen al heel vroeg gelezen als een soort profielomschrijving van Jezus.
- Geef voorbeelden uit het leven van Jezus waaruit blijkt dat Hij aan dat profiel beantwoordt.

De jongeren bestuderen hun eigen profielomschrijving en bespreken onder elkaar wat ze kunnen doen om hieraan te beantwoorden.

MEDITEREN

Kooitje

(Cees Buddingh’)

mooi is een kooitje
met een kanarie erin

heel mooi ook een kooitje
met een parkiet erin

met een merel erin, met een kolibri erin,
een slavink erin, een bos wortelen erin
blokjes marmer erin, een glas water erin

maar het mooiste is eigenlijk
een kooitje met niets erin

Overweging

Paul Kevers

Zijn alle dromen bedrog?

(P. KEVERS in Samuel, uitgeverij Averbode, 2004, nr 3)

'Dromen zijn bedrog', zegt men wel eens. Maar is dat altijd waar?

Zo had de profeet Jesaja eens een droom. Hij zag hoe een woestijn in bloei stond. Er groeiden bomen, er bloeiden bloemen, en er waren beken vol water. Hij zag blinden die weer konden zien, doven die weer konden horen, lamme mensen die weer konden lopen. Hij zag mensen elkaar ondersteunen en moed inspreken. Hij zag vooral mensen hun angst overwinnen en tot elkaar zeggen: 'Houd moed, wees niet bang, hier is uw God!'

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de mensen alleen maar aan de buitenkant veranderen: zieken genezen. Maar de mensen kunnen ook vanbinnen nieuw worden. En het is die innerlijke ommekeer die ook aan de buitenkant zichtbaar is.

Dromen hoeven niet altijd bedrog te zijn. Jesaja weest best wel hoeveel pijn, lijden en onrecht er in de wereld is. Maar hij gelooft ook vast dat het anders kan. Dat onze wereld rechtvaardiger, menselijker en feestelijker kan worden. Als de mensen zich maar willen openstellen voor die droom van God! En als ze de handen maar uit de mouwen willen steken om die droom te helpen waarmaken.