Loading...
 

7e paaszondag B - evangelie

2 Foto


…page…

Johannes 17, 11b-19: Jezus bidt tot God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1707-1708)

Heilige Vader, bescherm hen met uw grote macht, de macht die u ook aan mij gegeven hebt. Dan zullen ze samen één zijn, net zoals wij samen één zijn. Vader, zolang ik bij mijn leerlingen was, heb ik hen beschermd. Ik heb hen beschermd met de grote macht die u aan mij gegeven hebt. Met niemand van hen is het slecht afgelopen, behalve met Judas. Maar met hem moest het slecht aflopen, want dat stond al in de heilige boeken.
Vader, ik kom naar u toe. Ik vraag u al die dingen nu ik nog in de wereld ben. Want ik wil mijn vreugde doorgeven aan mijn leerlingen. Ik wil dat hun vreugde volmaakt is. Ik heb uw boodschap aan hen doorgegeven. Ze worden gehaat door de mensen van deze wereld, omdat ze niet bij deze wereld horen. Net zoals ik niet bij deze wereld hoor.
Vader, ik vraag u niet om mijn leerlingen uit deze wereld weg te halen. Ik vraag u om hen te beschermen tegen de macht van het kwaad. Mijn leerlingen horen niet bij deze wereld. Net zoals ik niet bij deze wereld hoor.
De waarheid is de boodschap die bij u vandaan komt. Zorg dat mijn leerlingen die waarheid leren kennen, zodat ze voorbereid zijn op hun taak. Want ik stuur hen de wereld in om uw boodschap bekend te maken. Net zoals u mij naar deze wereld gestuurd hebt. Ik ben klaar voor mijn taak: ik zal mijn leven voor hen geven. Ook mijn leerlingen moeten voorbereid zijn op hun taak. Daarom moeten ze de waarheid leren kennen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus sprak heel lang tegen zijn leerlingen.
Dan sloeg Hij zijn ogen op naar de hemel en bad:
'Heilige Vader, bescherm al mijn vrienden,
Zorg ervoor dat ze als één grote familie zijn
net zoals Wij één zijn en bij elkaar horen.
Zolang Ik bij hen was,
was het mijn taak hen te beschermen in je naam,
de naam die Jij Me toevertrouwde.
Ik waakte over hen en niemand van hen ging verloren,
behalve de man die al verloren was,
omdat de Schrift in vervulling moest gaan.
Nu kom Ik naar Je toe.
Terwijl Ik nog in de wereld ben,
zeg Ik dit alles zodat ze heel gelukkig mogen zijn.
Ik heb de mensen je woorden doorgegeven.
De wereld is hen gaan haten, want ze horen niet bij de wereld,
zoals ook Ik niet bij de wereld hoor.
Ik vraag niet dat Je hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Je hen beschermt tegen het kwaad.
Zij horen niet bij de wereld, net zoals Ik niet bij de wereld hoor.
Heilig hen door de waarheid. Uw woord is waarheid.
Ik zend hen de wereld in, zoals Jij Me naar de wereld zond.
Voor hen wijd Ik Me aan Je toe,
dan zullen ook zij Je toegewijd zijn in de waarheid.'Stilstaan bij...

De wereld
Voor Johannes is de wereld al wie niet gelooft in Jezus en vijandig of onverschillig staat tegenover zijn boodschap.
De wereld is ook het actieterrein van het kwaad.

Bij de tekst

Jezus bidt

Dit evangelie is een deel van het hogepriesterlijk gebed (Johannes 17), het gebed dat Jezus volgens Johannes uitsprak bij het Laatste Avondmaal, op de vooravond van zijn lijden en dood.

Suggesties

Kleine kinderen

KENNISMAKING MET DE TEKST

Woorden van Jezus

Na de hemelvaart van Jezus,
komen zijn vrienden weer bij elkaar.
Ze zitten bijeen in het huis
waar ze samen met Jezus
het laatste avondmaal hebben gegeten.
Ze voelen zich ellendig en alleen,
nu Jezus er niet meer is.
Stilaan halen ze allerlei herinneringen aan Jezus op.
Ze vertellen aan elkaar wat Hij gedaan heeft
en wat Hij gezegd heeft.
Zo denken ze ook
aan wat Hij gebeden heeft tot God
toen Hij afscheid van hen nam:

'Heilige Vader, bescherm al mijn vrienden,
Zorg ervoor dat ze als één grote familie mogen zijn
net zoals Wij één zijn en bij elkaar horen.
Zolang Ik bij hen was,
was het mijn opdracht hen te beschermen in uw naam,
die naam die U Mij hebt toevertrouwd.
Ik heb de mensen uw woorden doorgegeven.
Bescherm hen tegen het kwade.
Ik zend mijn vrienden de wereld in,
zoals U Mij naar de wereld gezonden hebt.
Voor hen geef Ik mijzelf aan U,
dan zullen ook zij zich aan U kunnen geven.'

Nog lang praten de vrienden over Jezus.
Ze herinneren zich ook
dat Jezus de heilige Geest zou sturen.
Daar bidden ze om.

Grote kinderen

VERTELLEN

Samen sterk

(C. LETERME,Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 33)

Er was eens een man die drie zonen had.

Op een dag zei hun vader:
‘Breng me zoveel takken
als jullie kunnen dragen!’
De jongens renden het bos in
en keerden na een tijd terug
met een bos takken.
‘Neem elk één tak,’ zei de vader,
‘en probeer hem te breken.’
‘Da’s gemakkelijk’ zeiden de jongens,
en ze braken hun stokken in twee.
‘Bind nu alle stokken samen met een touw,’
zei de vader,
‘en probeer dan die bussel te breken.’
Ze probeerden het om beurt,
maar de takken
die afzonderlijk zo gemakkelijk te breken waren,
waren samengebundeld zo sterk als staal.

‘Wel,’ zei hun vader,
‘wat jullie met deze stokken deden,
kan ook met jullie gebeuren.
Als je alleen voor jezelf opkomt,
kan men je gemakkelijk aanvallen en breken.
Maar samen
zijn jullie zo sterk als deze bussel takken.’

(Naar een verhaal van Aesopus)

Overweging

Luc Beeldens

Van leerling naar apostel (= gezondene)

(Luc Beeldens, Pastorale Eenheid Heilige Damiaan – Hoboken-Berchem-Kiel-Wilrijk, mei 2025)

De leerlingen waren vol goede wil,
maar Jezus maakte zich zorgen.
Ze waren drie jaar met Hem op pad gegaan.
Hij had hen op sleeptouw genomen.
Ze waren getuige geweest van de manier
waarop Hij met mensen omging.
Ze hadden gezien hoe
Hij medemensen op de eerste plaats zette.
Ze hadden ervaren hoe het voelde
om tegen de stroom in te varen.
Ze hadden gemerkt
hoe Hij de goddelijke liefde belichaamde en uitdroeg.

Nu zou Hij hen zenden om zijn werk verder te zetten.
Hij kende hun kwaliteiten
en ook hun zwakheden.
Waren ze wel opgewassen tegen de tegenkrachten
die ze moesten trotseren?
Hij maakte zich zorgen en daarom bad hij tot zijn Vader:

Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.
Zij zijn niet van de wereld,
zoals Ik niet van de wereld ben.
Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt,
zo zend Ik hen in de wereld.

Als ze na zijn heengaan bang en verweesd achterblijven,
herinneren ze zich dat gebed.
Het geeft hun hoop, want Hij laat hen niet alleen.