Loading...
 

7e zondag door het jaar B - eerste lezing

Jesaja 43, 18-19.21-22.24b-25: Ik zal je fouten uitwissen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1192-1193)

Maar denk niet alleen aan wat er gebeurd is. Kijk niet alleen terug naar het verleden. Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het niet gemerkt?
Ik maak een weg door de woestijn, en ik laat er rivieren stromen. (…)
Jullie zijn het volk dat ik gemaakt heb. En jullie zullen aan iedereen vertellen hoe machtig ik ben.’
De Heer zegt: ‘Volk van Israël, jullie hebben niet tot mij gebeden! Jullie hebben helemaal geen moeite voor mij gedaan. (…)
Jullie hebben je beste dieren niet aan mij geofferd.
Trouwens, ik heb jullie helemaal niet gevraagd om offers te brengen of wierook te branden. Ik heb het jullie dus niet moeilijk gemaakt. Maar jullie hebben het mij wel moeilijk gemaakt. Want jullie hebben veel verkeerde dingen gedaan!’
De Heer zegt: ‘Volk van Israël, ik zal jullie zonden vergeven en vergeten. Maar dat doe ik niet voor jullie. Nee, ik doe het alleen voor mijzelf.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Blijf niet staan bij wat vroeger gebeurde,
laat het verleden rusten.

Zie, Ik zal iets nieuws beginnen,
het is al aan begonnen, zie je dat niet?
Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn,
en er rivieren doen stromen. (…)

Het volk, dat Ik voor Mij heb gevormd, zal me loven.
Maar je hebt Me niet geroepen, Jakob,
Je hebt je niet moe gemaakt voor Mij, Israël. (…)
Je hebt Me alleen de last van je zonden opgedrongen
en Me met je misdaden moe gemaakt.
Toch zal Ik, en niemand anders,
je weerspannige daden uitwissen om wie Ik ben
en Ik zal je zonden niet langer indachtig zijn.


Stilstaan bij …

Vroeger
Verwijzing naar de uittocht uit Egypte.
De profeet roept op om zich niet aan het verleden vast te klampen, maar open te staan voor het nieuwe optreden van God.

Bij de tekst

Laat het verleden rusten

De Israëlieten in ballingschap vertelden elkaar steeds opnieuw verhalen over de grote daden van God in het verleden. Ze hoopten dat God hen zou bevrijden zoals Hij hun voorouders uit Egypte had bevrijd.
Jesaja roept hen op: Kijk naar wat nu gebeurt. God is nu al bezig met iets nieuws.
Wie teveel in een achteruitkijkspiegel kijkt, raakt niet vooruit.Ik onderneem iets nieuws

Dat nieuwe dat niet zichtbaar is, heeft te maken met een innerlijk hernieuwd vertrouwen in God. Want God zal het volk sterk maken zodat het het kan uithouden in de ‘woestijn’ en de hoop niet laat varen.Last

Niet God is Israël tot last met allerlei eisen op het vlak van de diensten in de tempel, maar het volk is Hem tot last met zijn zonden.