Loading...
 

Amos 3, 1-8

Amos 3, 1-8: God doet niets zomaar

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1461)

Volk van Israël, luister goed. De Heer zegt tegen jullie: ‘Jullie zijn het volk dat ik uit Egypte bevrijd heb. Er zijn veel volken in de wereld, maar alleen jullie heb ik uitgekozen. Toch hebben jullie veel misdaden gepleegd. Daarom zal ik jullie straffen.’

Twee mensen kunnen pas samen op reis gaan, als ze elkaar eerst ontmoet hebben. Een leeuw die op jacht is, brult alleen als hij iets gevangen heeft. En een leeuw in zijn hol brult pas als hij iets te eten heeft. Je kunt alleen een vogel in een net vangen, als je er eerst voer in hebt gelegd. En een val klapt pas dicht als er een dier in zit. De inwoners van een stad worden pas bang als het alarm klinkt. En er gebeurt alleen een ramp in een stad als de Heer dat wil.
Zo is het met alles wat God, de Heer, doet: hij doet niets zomaar, zonder een plan. Dat plan heeft hij bekendgemaakt aan zijn profeten. En als God spreekt, moet een profeet zijn woorden wel doorgeven. Net zoals iedereen wel bang moet zijn voor een brullende leeuw.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Luister naar de woorden die God tegen jullie zegt.
‘Zonen van Israël, heel het volk dat Ik uit Egypte heb geleid.
Onder alle volken op aarde heb ik alleen jullie uitverkoren.
daarom roep Ik jullie ter verantwoording
voor al jullie ongerechtigheden!
Gaan er ooit twee mensen samen op weg
zonder dat ze elkaar gevonden hebben?
Brult ooit een leeuw in het woud
zonder dat hij een prooi heeft?
Of gromt er een leeuwenjong in zijn hol
zonder dat het iets te pakken kreeg?
Duikt ooit een vogel omlaag naar het klapnet op de grond
zonder dat daar een lokaas ligt?
Of wordt het klapnet van de grond opgenomen
zonder dat er iets gevangen is?
Klinkt er ooit in een stad de ramshoorn
zonder dat de bewoners beven?
Gebeurt er ooit in een stad een ramp
zonder dat God daar de hand in heeft?
Zo ook doet God nooit iets
zonder dat Hij zijn besluit onthult aan zijn dienaars, de profeten.
De leeuw heeft gebruld: wie zou er niet vrezen?
God heeft gesproken: wie zou er niet profeteren?Stilstaan bij …

Ramshoorn / sjofar
Bij het vertalen van de Bijbel wordt sjofar vaak vertaald met ‘bazuin’. De sjofar, een muziekinstrument dat gemaakt is van de hoorn van een ram, herinnert aan de ram die Abraham offerde in plaats van zijn zoon Isaak.
In de joodse godsdienst wordt tot op vandaag op de sjofar geblazen op Rosj Hasjana, het joodse Nieuwjaar, en op Jom Kippoer, het feest van de verzoening.
Klik hier om de klank van de sjofar te beluisteren.

Bij de tekst

Betekenis

Omdat God vernietigend ‘sprak’ doorheen de feiten, voelt de profeet zich aangesproken om die ‘woorden’ te vertalen: elk van de voorbeelden toont aan dat er niets gebeurt zonder dat er een oorzaak is en een gevolg.