Loading...
 

Amos 5, 14-15 . 21-24

Amos 5, 14-15 . 21-24: Laat het recht stromen als water 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1463-1464)

Doe wat goed is, en niet wat slecht is. Want dan zullen jullie echt leven. Jullie zeggen vaak: ‘God is bij ons.’ Maar alleen als jullie doen wat goed is, zal de Heer, de machtige God, echt bij jullie zijn.
Je moet haten wat slecht, en je moet liefhebben wat goed is. Zorg dat er weer eerlijke rechters zijn. Misschien zal de Heer, de machtige God, dan medelijden hebben met de kleine groep die er van jullie nog over is. (…)
De Heer zegt: ‘Ik haat jullie feesten. Ik wil er niets mee te maken hebben. De offers die jullie brengen, wil ik niet. Al jullie offers, ik kijk er niet naar. Val me niet lastig met muziek en liedjes. Ik wil jullie harpen niet horen. Zorg liever dat er weer eerlijke rechters komen. Dat moet net zo gewoon zijn als dat er water door een rivier stroomt.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zoek het goede en niet het kwade.
Dan zullen jullie leven,
dan zal de God van de hemelse machten met jullie zijn,
zoals jullie altijd zeggen.
Haat het kwade, hou van het goede
en blijf recht spreken in de stadspoort.
Misschien zal de God van de hemelse machten,
dan goed zijn voor de rest van Jozef. (…)

Want zo zegt God: Ik haat, Ik verfoei je feesten,
je vieringen kan Ik niet verdragen.
De brandoffers en meeloffers
die jullie Me brengen vind Ik niet fijn.
Jullie vredeoffers van gemeste kalveren,
Ik kan ze niet meer aanzien.
Bespaar Me het lawaai van je liederen.
De klank van je harpen wil Ik niet meer horen!
Neen, het recht moet stromen als water,
de gerechtigheid als een beek die nooit uitdroogt.Stilstaan bij …

Jozef
Eerste zoon van Jakob en zijn lievelingsvrouw Rachel.
Met Jozef wordt hier bedoeld: het Noordrijk waar Efraïm en Manasse, de twee zonen van Jozef, een grote rol speelden.

Rest
Hiermee wordt de gemeenschap bedoeld van na de Babylonische ballingschap.

Brandoffer
Bij een brandoffer wordt het hele dier dat geofferd wordt op het altaar verbrand.

Meeloffer
(Soms wordt dat woord in de Bijbel vertaald door: ‘spijsoffer’)
Dit offer begeleidde meestal de andere offers, waardoor het het karakter kreeg van een maaltijd.

Bij de tekst

Inhoud

De profeet Amos maakt duidelijk: God verafschuwt feesten en vieringen als mensen daarbuiten onrechtvaardig leven of onrechtvaardigheid dulden.