Loading...
 

Apocalytische teksten

Apocalyptische teksten

‘Apo-kaluptein’

‘Kaluptein’ is een Grieks werkwoord dat betekent: verbergen, verhullen.
‘Apo’ wil zeggen dat men datgene wat verbergt (omhult, verhult, bedekt, verstopt) wegneemt, zodat iets openbaar kan worden (ontsluieren, onthullen, openbaren).
In de Bijbel gaat dit om het einde van de geschiedenis.Betekenis

Mensen worden in hun leven geconfronteerd met gelukkige en ongelukkige gebeurtenissen. Ze proberen er vat op te krijgen, ze om te buigen naar de gelukkige kant, ze zin te geven. Maar soms neemt het ongeluk zo'n vormen aan, en zit de situatie zo vast, dat het lijkt alsof er geen uitweg meer is. Als iemand dan een blik in de toekomst zou kunnen geven, en zou kunnen vertellen hoe alles zal verlopen, kan dat licht en hoop betekenen en moed geven om overeind te komen.
Dat is wat apocalyptische teksten bedoelen.Ontstaan

Apocalyptische teksten ontstaan doorgaans in een crisisperiode. De schrijvers ervan hebben een heel pessimistische kijk op de wereld. Om nieuwe hoop te wekken, zeggen ze dat er iets nieuws zal komen.Kenmerken

Op het eerste zicht zijn het teksten vol verschrikkingen die de lezer afstoten of vol angst doen verstijven. Bij nader toezien is dit maar één aspect van zo’n tekst.
Apocalyptische teksten dragen zowel pessimistische als optimistische kenmerken in zich.

Pessimistisch aan deze teksten is:
de beschrijving van rampen en allerlei soorten verschrikkingen, die de mensen angstig kunnen maken, waardoor ze zich uit alles terugtrekken.

Optimistisch aan deze teksten is:
Het uitzicht op een nieuwe tijd, die de mensen moed en kracht geeft om de moeilijke situatie aan te kunnen.