Loading...
 

Apokalyps 20, 1-4.11-21, 2

Apokalyps 20, 1-4.11-21, 1-5a: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen
met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.
En hij greep de draak, de oude slang - dat is de Duivel, de Satan –
en hij ketende hem voor duizend jaren en wierp hem in de afgrond,
die hij dicht maakte en verzegelde boven zijn hoofd,
zodat hij de volkeren niet meer zou kunnen verleiden
vooraleer de duizend jaren voorbij waren.
Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
En ik zag tronen
en zij die daarop plaats namen werd het oordeel gegeven.
Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren
omdat van Jezus hadden getuigd en het woord van God.
Zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden
en zijn merkteken niet gekregen op hun voorhoofd en hun hand.
En zij werden weer levend en heersten met de Messias,
duizend jaren lang.

Toen zag ik een grote, witte troon, en Hem die daarop zat.
De aarde en de hemel vluchtten van Hem weg
en hun plaats werd niet meer gevonden.
En ik kon de doden, groot en klein, voor de troon zien staan.
En de boeken werden geopend.
Nog een ander boek werd geopend: het boek van het leven.
En de doden werden geoordeeld naar hun daden,
zoals die in de boeken beschreven stonden.
En de zee gaf haar doden terug,
en ook de dood en de onderwereld gaven hun doden terug.
Iedereen werd geoordeeld naar zijn daden.
Toen werden dood en onderwereld in de vuurpoel gegooid.
Dit is de tweede dood, de poel van vuur.
En iedereen van wie de naam niet stond in het boek van het leven,
werd geworpen in de poel van vuur.


En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
de vroegere hemel en de oude aarde waren verdwenen
en er was geen zee meer.
En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
van bij God uit de hemel neerdalen,
klaar als een bruid die zich voor haar man heeft mooi gemaakt.Stilstaan bij ...

Boek van het leven
Boek waarin alle namen staan van wie uitverkoren is.

Zee
De zee werd gezien als de plaats waar de machten van de duisternis wonen, een beeld voor al wat zonde en vernietiging is. Dit heeft geen plaats meer in de nieuwe wereld.

Nieuwe Jeruzalem
Symbool van het volk van God in de hemel.

Bruid
Het nieuwe Jeruzalem wordt voorgesteld als een vrouw.
De relatie bruid/bruidegom is in het Oude Testament het beeld voor het verbond tussen God en zijn volk.

Bij de tekst

Het boek 'Apokalyps'

Wanneer Johannes de evangelist zich op het eiland Patmos bevindt, krijgt hij in een aantal visioenen te zien wat er zal gebeuren op het einde van de tijd. In die visioenen gaat het over de strijd tussen Christus en de Satan. Uiteindelijk zal Christus winnen. God zegt dat hij die visioenen moet opschrijven en doorgeven aan de gemeenschappen van christenen.


Met dit boek wilde Johannes de christenen troosten en moed inspreken, in een tijd van vervolging en onderdrukking omwille van hun geloof.

Suggesties

Kleine kinderen

DOEN

Een fijne wereld

De kinderen tekenen hoe zij een gelukkige wereld zien.
Stimuleer de kinderen om hierbij ook aandacht te hebben voor het soort kleuren die ze hierbij gebruiken.

Geheugenspel

De kinderen zitten in een kring.
Begin met de zin:
‘Ik wil dat de wereld helemaal nieuw wordt.’
Vul de zin aan met wat je daarvoor wilt doen:
‘Daarom …
doe ik …; wil ik …’

Daarna komt elk kind aan de beurt in de richting van de wijzers van de klok. Wie aan de beurt is moet telkens dezelfde zinnen in de juiste volgorde zeggen en er iets nieuws aan toevoegen. Wie daar niet in slaagt, valt uit. Wie het langst kan meespelen, wint.

Noteer daarna wat de verschillende zinnen waren.
Bespreek met de kinderen welke zin ze willen realiseren de volgende week.Brainstorm

Verdeel de groep in groepjes van vier. Elk groepje krijgt twee minuten om zoveel mogelijk op te schrijven wat men kan doen om een betere wereld te bekomen. Dit schrijven ze op een blad.
Als de twee minuten voorbij zijn, maak je een lijst met de aangehaalde activiteiten. Bovenaan komt wat in de meeste groepen werd aangebracht. Onderaan de lijst komt wat maar één groep heeft aangebracht.


TIP
Soms kunnen formuleringen licht van elkaar verschillen. In dat geval kies je voor één formulering en tel je de gelijkaardige zinnen erbij.

VERTELLEN

De nieuwe stad

(Naar K. EYKMAN, Woord voor woord in Echt tov, Weg van de wereld!?, uitgeverij Pelckmans 2013, p. 12)

Alles werd helemaal nieuw.
Er was een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De hemel was weer thuis op aarde.
Er was een stad waar het goed was.
Alle poorten van de stad, twaalf in het totaal, stonden open.
Of je nu blank was of zwart, groot of klein, dik of dun:
iedereen van overal mocht er komen.
Iedereen die verdriet had
omdat hij veel ellende had meegemaakt,
mocht er uithuilen en werd door God getroost.
Daarna bestond er geen pijn meer.
Doodmaken en kapotmaken was er niet meer bij.
Geld was er niet meer.
Als er goud was, maakten ze er straatstenen van.

Het was ongeveer zo:
er is geen gevangenis en geen kazerne meer nodig.
Er is geen fabriek en geen auto meer nodig.
Want de hele stad is al van God.
Dwars door de stad stoomt een rivier.
Het water is helder, het is Gods rivier.
Er groeien bomen midden op straat.
In het midden van de stad staat een levensboom
die wel twaalf vruchten geeft
zodat de hele wereld er van kan genieten.
Overal worden piano's en gitaren neergezet
om muziek te maken, te zingen en te dansen.
Alle draaiorgels draaien vanzelf.
Iedereen mag met stoepkrijt op de straat tekenen.
Overal waar er mensen zijn, is er feest.
De zon zal niet meer nodig zijn, die mag gaan uitrusten,
want overal is er al licht.
Oude mensen zitten op hun bankjes met een stok in hun hand.
Ze kijken naar de kinderen die spelen met de dieren.
De duiven, de leeuwen, de honden, de slangen en de kinderen
zijn niet meer bang voor elkaar.
Zo is de stad waar God wil wonen.
Hij komt daar wonen tussen de mensen.

DOEN

Collage met krantenkoppen

(naar: K. JANSSEN in Zonneland 2008, nr 25, p. 20)

Zorg voor:
- kranten, tijdschriften (indien men niet veel tijd heeft tijdens de viering, kun je beter zelf al een ruime selectie maken uit dit materiaal – er wordt anders teveel tijd verloren met het zoeken op bladzijden waar toch geen interessante informatie te rapen valt.)
- promotiemateriaal van organisaties als: Rikolto / Vredeseilanden, artsen zonder grenzen, WWF, Natuurpunt...
- spelden of plaklint en breiwol
- groot vel papier of prikbord

De kinderen plakken onderaan krantenkoppen rond allerlei wereldproblemen. Bovenaan mensen of acties die daar iets proberen aan te doen.
Men spelden/plaklint en breiwol maken ze verbindingen tussen de problemen en hun oplossing.Reclame

De kinderen maken een affiche waarmee ze anderen ervan willen overtuigen om mee te werken aan een betere wereld.

Ze bespreken:
- Welke slogan moet er op de affiche komen?
- Welke foto / tekening sluit daar het best bij aan?
- Welke kleuren ondersteunen het best de bedoeling van deze affiche.

Zoek daarna met de kinderen waar ze deze affiche het best ophangen.