Loading...
 

BERICHT

Wat?

Het schrijven van een persoonlijk bericht aan een gekende persoon
via brief, sms, mail, tweeter ...

Doelen

Zich kunnen inleven in de persoon aan wie men een bericht stuurt doordat men stilstaat bij:
. wat zo'n persoon geïnspireerd heeft
. het getuigenis van zo'n persoon
. de ideeën die zo'n persoon verdedigt.
Kunnen reflecteren over woorden in het evangelie.

Werkwijze

De kinderen krijgen de tijd om in een communicatiemiddel naar keuze (mail, sms, brief, twitter...) te schrijven naar een persoon die op een of ander gebied wat te betekenen heeft (nu of in het verleden)
Eventueel bereid je zo'n bericht in grote trekken voor in de grote groep. In dat geval moeten er voldoende ideeën verwoord worden, zodat de voorbereiding in groep de inspiratie van de kinderen niet beknot.


TIP
Bezorg de kinderen een korte tekst waarop ze moeten reageren.

Een voorbeeld: een brief naar Jezus

Iedereen heeft een bic, een blad papier en een omslag.
Zorg voor een grote mand
Iedereen krijgt dezelfde bijbeltekst, die in een omslag steekt.


Bezorg elk kind een omslag met daarin een evangelietekst.
Ieder kind leest aandachtig de tekst in de omslag. Daarna schrijven ze een brief naar Jezus om te zeggen wat ze denken over wat in de tekst staat, over wat ze over Jezus denken en wat Hij gedaan heeft.


Dan steken ze de brief in de omslag. Ze schrijven een adres op de voorzijde van de omslag en hun eigen adres op de keerzijde ervan. Verzamel de omslagen in een mand of een doos.
Wanneer iedereen zijn brief in de mand gestoken heeft, neem je een eerste brief uit de mand en vraag je aan de schrijver ervan om die voor te lezen voor de anderen van de groep.