Loading...
 

Beloken Pasen

2 Luiken

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Beloken Pasen 

Wat?

De naam voor de eerste zondag na Pasen, de tweede paaszondag.
Met ‘Beloken Pasen’ wordt de paasweek ('het paasoctaaf', acht dagen vanaf Pasen) afgesloten.Betekenis van het woord

Beloken is het voltooid deelwoord van het werkwoord 'beluiken'. Het betekent (af)sluiten. Het woord is ook te herkennen in de woorden 'luik' en 'beluik'. Het tegengestelde van beluiken is 'ontluiken', een werkwoord dat vaak gebruikt wordt in de lente, wanneer de natuur 'ontluikt'.
Beloken Pasen wil zeggen dat de paasweek afgesloten is.


Maar 'beloken' kan ook in verband gebracht worden met het evangelie dat op die dag wordt: “In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u!'”
De leerlingen die nog steeds bang zijn, houden hun deuren 'beloken', gesloten. (Johannes 20, 19)

Andere benamingen voor ‘Beloken Pasen’ 

Witte Zondag

Latijn: Dominica in albis
Duits: Weisser Sonntag

Deze benaming verwijst naar witte doopkleren van de doopleerlingen. Vroeger droegen catechumenen die in de paasnacht werden gedoopt, acht dagen lang een wit kleed, symbool van hun nieuwe geboorte.Quasimodo

Frans: Fête de la quasimodo
Engels:Quasimodogeniti Sunday,
Italiaans: Quasimodogeniti
Spaans: Cuasimodo

Deze benaming gaat terug op de eerste Latijnse woorden van de Bijbeltekst: ‘Wees zoals pasgeboren kinderen begerig naar de geestelijke, onvervalste melk, die jullie wasdom zal schenken ter zaligheid. Gij hebt immers al geproefd van de zoetheid van de Heer. (1 Petrus 2, 2-3). Die tekst wordt voorgelezen bij de intrede van de eucharistieviering op de zondag na Pasen.

De klokkenluider van Notre Dame uit het gelijknamige boek van Victor Hugo krijgt de naam Quasimodo omdat hij op Beloken Pasen te vondeling werd gelegd.Thomaszondag

of: Zondag van Sint Thomas

In de Orthodoxe Kerk wordt deze dag zo genoemd naar aanleiding van het evangelie dat op die dag wordt voorgelezen.Barmhartigheidszondag

of: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Sinds het Jubeljaar 2000 wordt de tweede paaszondag Barmhartigheidszondag genoemd of 'Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid'. Dan wordt extra gevierd dat God elke zondaar die berouw heeft, zal vergeven.
Aanleiding voor dit feest was de grote achting van paus Johannes Paulus II voor de Poolse zuster-zieneres Maria Faustina Kowalska, die zei dat Christus aan haar verschenen was (vanaf februari 1931) en zich bekend maakte als de Goddelijke Barmhartigheid.