Loading...
 

Cyrillus en Methodius

Twee broers

Cyrillus

Cyrillis werd geboren in de Noord-Griekse stad Tessalonica in 827 in een aristocratische familie als de jongste van zeven zonen. Hij kreeg van zijn ouders de naam Constantijn
Toen hij veertien jaar oud was, ging hij naar Constantinopel voor zijn opleiding.
Na zijn wijding als priester, werd hij bibliothecaris op het patriarchaat.
Later onderwees hij gewijde en profane wetenschappen. Dat deed hij zo goed dat men hem de 'filosoof' noemde.

Samen met zijn broer Methodius vond hij dat mensen de Openbaring alleen goed konden ontvangen als ze die in hun eigen taal konden horen of lezen in lettertekens die de eigen klanken van de taal weergaven. Daarom ontwikkelde hij nieuwe schrijftekens die dichter bij de gesproken taal stonden. Zo ontstond het glagolitisch geschrift, dat later het 'Cyrillisch schrift' genoemd werd en gebruikt wordt voor het Russisch, het Bulgaars en het Servisch.

Toen Cyrillus in Rome zwaar ziek werd, stierf hij er op 14 februari 869 en werd er begraven in de kerk San Clemente.Methodius

Methodius werd geboren in de Noord-Griekse stad Tessalonica rond 815 onder de naam Michaël. Hij was de oudere broer van Cyrillus.
Hij werkte bij de overheid in Macedonië.
Rond 850 werd hij monnik in een klooster op de Olympusberg in Bithinië. Daar kreeg hij de naam Methodius (zo’n kloosternaam begon met dezelfde letter als de doopnaam) en werd er abt van het klooster Polychron.

Methodius was de hoofdvertaler van de Bijbel in het Oudkerkslavisch. Hij schreef die teksten in het Glagolitisch alfabet dat zijn broer Cyrillus bedacht.

Later werd hij bisschop van Sirmium en ging naar Moravië en Pannonië (het huidige Hongarije), waar vijandige Frankische missionarissen hem gevangen namen. In 873 werd hij terug vrijgelaten.
Hij stierf op 6 april 885.Steun van de paus

In Constantinopel stuurde keizer Michael III de twee broers naar Moravië om er het geloof in de eigen taal uit te leggen. Dat was voor hen de aanleiding om de liturgie te vertalen in de Slavische taal.
Dit wekte vijandigheid op bij de Frankische geestelijkheid die eerder naar Moldavië kwam en dit grondgebied als dat van haar beschouwde.
Om zich te verantwoorden gingen de twee broers naar Rome. Tijdens die reis discussieerden ze in Venetië met de verdedigers van de 'drietalige liturgie', die vonden dat men alleen tot God kon bidden in het Hebreeuws, het Grieks of het Latijn.

In Rome werden ze door paus Adrianus II ontvangen. Die begreep het grote belang van hun missie. Sinds de helft van het eerste millennium vestigden Slavische volken op het grondgebied van zowel het oostelijk als het westelijk deel van het Romeinse Rijk. Twee delen waartussen voortdurend spanningen waren.
Omdat de paus dacht dat de Slavische volken een brug konden zijn om de eenheid tussen de christenen van de twee delen van het Keizerrijk te behouden, keurde hij de zending van de twee broers in Groot-Moravië goed en aanvaardde hij het gebruik van de Slavische taal in de liturgie.

Feestdag

Beide broers worden elk jaar feestelijk herdacht op 14 februari, de dag waarop Cyrillus stierf in 869.

Titels

Apostelen van de Slavische volkeren

De twee broers kregen deze titel omdat ze zich inzetten voor de verspreiding van het evangelie en het christelijk geloof bij de Slavische volkeren. (o.a. Moravië, Bulgarije, Bohemen)Patronen van Europa

Op 31 december 1980 riep Johannes-Paulus II de heilige Benedictus samen met de heiligen Cyrillus en Methodius uit tot patronen van Europa.

Afbeelding

Cyrillus En Methodius Polen

Cyrillus en Methodius worden meestal samen afgebeeld: Cyrillus als monnik (monnikskap), Methodius als bisschop (soms met mijter).
Ze worden meestal afgebeeld met een boek en / of een schriftrol en een kruisstaf.