Loading...
 

Daniël 3, 57-61

2 Hemel

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Daniël 3, 57-61:Juich voor God I

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Alle werken die God deed, juich voor Hem.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Hemelen, juich God toe.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Engelen van God, juich Hem toe.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Al het water boven de hemel, juich God toe.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Alle hemelse machten, juich God toe.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.Stilstaan bij …

Engelen
Het word ‘engel’ dat ‘bode’ betekent kan in het Oude Testament zowel een mens zijn a s een bovennatuurlijk wezen.
Lees meer

Water boven de hemel
Vroeger dacht men dat de aarde een platte schijf was die dobberde op water. Het water boven de aarde, werd tegengehouden door een uitspansel. Dat er achter dat uitspansel water was, kun je zien, zeiden de mensen toen, aan de blauwe kleur van de lucht. In dat uitspansel waren sluizen die opengezet konden worden. Als dat gebeurde, regende het. Tot op vandaag wordt de uitdrukking gebruikt: ‘De sluizen van de hemel worden opengezet'.

Bij de tekst

Context

Toen koning Nebukadnessar een groot gouden beeld liet maken, dat hij liet plaatsen in een vlakte buiten de stad, riep hij iedereen die het land mee bestuurde bijeen bij de inwijding van dat beeld. Iedereen moest voor dat beeld knielen. Wie dat niet deed, moest in het vuur van een oven geworpen worden.
Iedereen knielde, behalve drie vrienden van Daniël. Zo kwam het dat ze in een oven werden gegooid. Maar ze raakten niet verbrand.
In de oven zongen ze een loflied voor God.