Loading...
 

Daniël 3, 75-81

Vlucht Vogels

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Daniël 3, 75-81: Juich voor God IV

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Bergen en heuvels, juich voor God.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Al wat op aarde groeit, juich voor God.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Bronnen, juich voor God.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Zeeën en stromen, juich voor God.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Grote zeedieren en al wat er in het water leeft, juich voor God.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Alle vogels in de lucht, juich voor God.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Alle wilde en tamme dieren, juich voor God.
Juich en respecteer Hem
vandaag en alle dagen.

Bij de tekst

Context

Toen koning Nebukadnessar een groot gouden beeld had laten maken, liet hij het plaatsen in een vlakte buiten de stad. Dan riep hij iedereen die het land mee bestuurde bijeen bij de inwijding van dat beeld. Iedereen moest voor dat beeld knielen. Wie dat niet deed, werd in het vuur van een oven geworpen.
Iedereen knielde, behalve drie vrienden van Daniël. Zo kwam het dat ze in een oven werden gegooid. Daarin raakten ze niet verbrand.
In de oven zongen ze een loflied voor God.