Loading...
 

Deuteronomium 4, 32-40

Deuteronomium 4, 32-40: Wat God allemaal deed

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 265-266)

Volk van Israël, denk eens terug aan het verleden!
Nooit eerder is er een volk geweest dat hetzelfde meegemaakt heeft als jullie. Vraag het maar aan alle mensen, overal op aarde. Denk maar aan alle gebeurtenissen uit het verleden, vanaf de schepping tot nu.
Nooit eerder is er een volk geweest zoals jullie! Een volk dat Gods stem gehoord heeft vanuit het vuur. Geen enkel volk hoorde ooit Gods stem en bleef toch in leven.
En nooit eerder heeft een god een volk uitgekozen dat onderdrukt werd door een ander volk. Nooit eerder heeft een god zulke geweldige wonderen gedaan voor een volk. Nooit eerder heeft een god zo hard voor een volk gevochten, en hun vijanden zo bang gemaakt. Geen enkele god heeft zo veel macht als onze God!

Volk van Israël, jullie hebben zelf gezien wat de Heer allemaal voor jullie deed. Jullie hebben het meegemaakt!
De Heer maakte duidelijk dat alleen hij God is, en niemand anders. Hij liet op de berg dat grote vuur zien. Hij sprak tegen jullie vanuit de hemel, maar ook op de aarde, vanuit het vuur. Vanuit dat vuur heeft hij zijn wetten en regels aan jullie bekendgemaakt.
De Heer hield van jullie voorouders, en hij heeft jullie uitgekozen als zijn volk. Hij heeft zijn grote macht gebruikt om jullie te bevrijden uit Egypte. En hij heeft volken weggejaagd die groter en sterker waren dan jullie. Zo kon hij het land van die volken aan jullie geven. Dat land gaan jullie nu in bezit nemen.

Weet dat de Heer de enige God is. Vergeet dat nooit! Hij alleen is God, boven in de hemel en hier beneden op de aarde. Hij, en niemand anders! Houd je daarom altijd aan de wetten en regels van de Heer, die ik jullie vandaag geef. Dan zal het goed gaan met jullie en met jullie kinderen. En dan zullen jullie lang leven in het land dat de Heer jullie zal geven.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Denk maar eens aan de tijd die jullie is voorafgegaan,
vanaf de dag dat God mensen schiep op de aarde.
Kijk van het ene einde van de hemel tot aan het andere.
Is er ooit zo iets groots gebeurd?
Is er ooit iets dergelijks gehoord?
Heeft er ooit een volk
god uit het vuur horen spreken zoals jullie,
en daarbij kunnen blijven leven?
Heeft ooit een god geprobeerd
een volk uit te kiezen uit een ander volk
door beproevingen, tekenen en wonderen, oorlogen?
Deed er ooit een god
met sterke hand en uitgestrekte arm, grootste daden,
zoals Jahwe, jullie God, die voor jullie eigen ogen deed in Egypte?

Jullie mochten dat zien, om te kunnen inzien dat Jahwe jullie God is.
Er is geen ander dan Hij.
Hij liet jullie zijn stem uit de hemel horen om jullie de weg te tonen,
en op aarde liet Hij jullie dat grote vuur zien,
waaruit jullie Hem hebben horen spreken.
Omdat Hij hield van jullie voorouders en hun nakomelingen uitverkoos,
leidde Hij jullie persoonlijk met grote macht uit Egypte.
Hij verdreef voor jullie volken, die groter en machtiger zijn dan jullie.
Hij bracht jullie naar hun land en gaf het jullie in eigendom,
zoals het vandaag is.

Erken dan vandaag en prent het in jullie hart:
Jahwe is God hierboven in de hemel en hier beneden op de aarde.
Er is geen ander.
Onderhoud de wetten die ik jullie vandaag geef.
Dan zullen jullie met jullie kinderen gelukkig zijn
en lang leven op de grond die Jahwe jullie God je voor altijd geeft.

Bij de tekst

Betrokken

Jahwe is een God die begaan is met zijn volk en er zich actief voor inzet: Hij bevrijdt het uit elke situatie van onderdrukking.

Suggestie

Grote kinderen

VERTELLEN

God, waar ben je?

(C. LETERME, Verhalen om doorheen te kijken)

‘God, zeg eens iets tegen mij,’ fluisterde het kind.
Een leeuwerik zong,
maar het kind hoorde dat niet.

‘God, spreek tot mij,’ schreeuwde het kind.
De donder rolde in de lucht,
maar het kind hoorde het niet.

‘God laat me Jou zien,’ eiste het kind.
Een ster scheen,
maar het kind merkte het niet.

‘God , toon mij een wonder!’ schreeuwde het kind.
Een baby werd geboren,
maar het kind wist het niet.

‘Raak me aan God,’ riep het kind uit in wanhoop,
Toen daalde God uit de hemel en raakte het kind aan.
Maar het kind verjoeg de vlinder en liep onwetend weg.

Overweging

Agnes Lameire

Oog en oor voor God (2018)

Deze tekst komt uit de afscheidsrede die Mozes op de grens van het Beloofde Land voor het volk uitsprak alvorens te sterven. Zo wordt ons de hele inhoud van het boek Deuteronomium voorgesteld.
‘Sjema, Israël’ zijn de beginwoorden van het vierde hoofdstuk. ‘Luister, Israël !’ Het is een dwingende oproep die in de Bijbel vaak wordt herhaald. Het Bijbelse volk was een luisterend volk. Het kunnen lezen was niet voor iedereen weggelegd. Woorden werden luisterend en herhalend gememoriseerd.
Bij Westerlingen, verwend aan beelden, werd het luisteren naar de achtergrond verwezen. We zijn de eenheid tussen horen en zien verloren. Luther zei al: ‘We moeten onze ogen in onze oren stoppen.’ Hoe dan ook, we moeten zowel oog als oor hebben voor Gods woorden en daden.
Want wat is er vandaag te horen en wat moeten we in herinnering zien?
. Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord?
. Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen en dat deed met grootse daden, met sterke hand en opgeheven arm zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, hebt zien doen? ’

Misschien moet ik mezelf de vraag durven stellen: Waar heb ik Gods vuur ervaren, zijn stem gehoord, zijn sterke arm gezien?