Loading...
 

Deuteronomium 6, 4-13

Deuteronomium 6, 4-13: Prent mijn geboden in je hart

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 49-50)

Mozes zei verder: ‘Volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is de enige God! Houd van hem met je hele hart, met je hele ziel, en met al je kracht.

Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet! Zorg ervoor dat jullie kinderen ze goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat.
Schrijf de regels op en bewaar ze goed. Schrijf ze op een band die je om je arm doet. En schrijf ze op een band die je om je voorhoofd draagt. Schrijf de regels ook op de deurposten van je huis, en op de poorten van de stad.

De Heer, jullie God, brengt jullie straks naar het land dat hij aan jullie zal geven. Want dat heeft hij plechtig beloofd aan jullie voorouders Abraham, Isaak en Jakob.
Jullie zullen daar in mooie, grote steden wonen, en jullie krijgen er schuren vol met voorraden. Jullie zullen waterputten bezitten, en wijngaarden en olijfbomen. En daar hoeven jullie niets voor te doen. Jullie hoeven niet te bouwen, te graven of te planten.
Jullie zullen daar meer dan genoeg te eten hebben. Maar zorg er wel voor dat jullie de Heer, jullie God, niet vergeten. Want hij heeft jullie bevrijd uit de slavernij in Egypte.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Luister, Israël, Jahwe is onze God, Jahwe alleen!
Jullie moeten Jahwe uw God beminnen
met heel je hart, met heel je ziel en met al je krachten.
De geboden die ik jullie vandaag voorschrijf,
moeten jullie in je hart prenten.
Je moet er met jullie kinderen telkens opnieuw over spreken,
wanneer jullie thuis zijn en onderweg,
als jullie gaan slapen en opstaan.
Bind ze als een teken op je hand en als een band op je voorhoofd.
Grif ze in de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad.

Wanneer Jahwe, jullie God, je in het land gebracht heeft,
dat Hij aan Abraham, Isaak en Jakob onder eed had beloofd,
een land met grote en prachtige steden die jullie niet gebouwd hebben,
met huizen vol kostbare dingen die jullie niet gevuld hebben,
met gehouwen regenbakken die jullie niet uitgekapt hebben,
met wijngaarden en olijfbomen die jullie niet hebben geplant,
en wanneer jullie dan in overvloed te eten hebben,
zorg er dan voor God niet te vergeten,
die jullie uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis.
Jullie moeten je God respecteren, Hem dienen en zweren bij zijn naam.Stilstaan bij ...

JHWH / Jahwe
Deze vier letters roepen de naam van God uit. Omdat de joden – uit eerbied- deze naam niet mogen uitspreken lezen ze het woord ‘Adonai’ (= 'mijn Heer') of HaShem (= ‘de Naam’).

Luister, Israël
Dit zijn de eerste woorden van de geloofsbelijdenis van de joden. (Luister = sjema)
Sjema betekent niet alleen ‘luister’ / ‘hoor’ maar ook ‘besef’ /’ neem het goed in je op’.
Het volledige 'Sjema' bestaat uit drie delen die komen uit de Tora: Deuteronomium 6, 4-9; 11, 13-21, en Numeri 15, 37-41. Volgens de rabbijnen is het sjema zowel gebed als geloofsbelijdenis. De joden zeggen het dagelijks bij het ochtend- en avondgebed. Ook op het einde van de dienst op Jom Kipoer en bij het sterfbed van iemand.
De tekst van het Sjema staat ook op een stukje perkament dat steekt in het zwart gelakte doosje van de joodse gebedsriemen (tefilien) en in de mezoeza, een kokertje bij de voordeur van joodse woningen. Gelovige joden raken de mezoeza aan en daarna hun lippen. Zo worden ze eraan herinnerd om het woord van God op hun lippen te houden als ze het huis binnengaan.

C. Leterme 2012 Mesoesa

Foto © Chantal Leterme Jeruzalem (2012)
Mezoeza aan de deurpost van een hotelkamer.


Bij de tekst

Relatie met het Nieuwe Testament

U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten.
Deze sprak Jezus sprak uit als samenvatting van de Tora.

Suggestie

Jongeren

BELUISTEREN

Sjema Israël

Klik hier om het ‘Sjema Israël’ te beluisteren.
Let bij de beelden extra op de man die een hand voor zijn ogen houdt. Drie vingers ervan vormen de letter Sjin, de eerste letter van een van de woorden voor God.
Deze houding kan gezien worden als een gebaar van eerbied voor God. Het kan ook een middel zijn om de concentratie bij het bidden te verhogen.

Overweging

Agnes Lameire

Vergeet niet…

Deuteronomium brengt ons vandaag nog maar eens op de grens van het beloofde land dat Israël na 40 jaar omzwerven in de woestijn zal betreden. Mozes drukt het volk op het hart: ‘Heb de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.’ In de daaropvolgende verzen reikt Mozes hulpmiddelen aan om dat inderdaad te kunnen doen. ‘Draag ze als een teken om uw arm en als een band om uw voorhoofd.’
Dat is wat wetsgetrouwe Joden tot op onze dagen nog altijd doen. Bij het gebed binden ze gebedsriemen om hun arm en hoofd. Daaraan zijn doosjes bevestigd waarin de tekst van de tien geboden zijn geborgen. Het doosje op hun voorhoofd wijst op het verstand waarin die geboden geprent moeten zijn; het doosje om hun linkerarm leunt dicht aan bij het hart opdat de geboden met liefde onderhouden zouden worden. ‘Schrijf ze op de deurposten van uw huis’ lezen we verder nog. Daarom wordt aan de deurpost van vele Joodse woningen een kokertje bevestigd waarin een minirolletje is gestopt waarop de geboden te lezen staan. Telkens ze hun woning binnengaan strijken de bewoners van dat huis met hun hand even over dat kokertje, de mezoeza, om nooit te vergeten dat ze in trouwe liefde de geboden indachtig moeten zijn.
We kunnen daar misschien de schouders bij ophalen maar in de tweede wereldoorlog was er moed voor nodig om die voorschriften na te volgen. Menig Jood werd gearresteerd omdat in het koffertje waarmee hij het moordende land ontvluchtte, de gebedsriemen werden gevonden.