Loading...
 

Exodus 26

Exodus 26: De tabernakel

De tekst

Stilstaan bij ...

De ark
Bij een koninklijke troon in het Oude oosten hoorde een voetenbank. Dat was een kist waarin de wetten van het land werden bewaard, zodat de koning ze altijd bij de hand had, maar ze ook 'met de voeten kon treden'.
De God van Israël, de koning van de wereld, troont in de hemel. In dat beeld is de ark, waarin de tien woorden worden bewaard, zijn voetenbank.

Ark200500 200

Reconstructie van de ark van het verbond


De ark van het verbond was van hout en bedekt met bladgoud. Op het deksel stonden twee cherubijnen die met hun vleugels een soort zetel vormden waarop de onzichtbare God kon zitten. Langs de twee kanten van deze koffer waren ringen waardoor draagstokken konden gestoken worden, zodat die koffer gemakkelijk te dragen was (bijvoorbeeld in de strijd).

Tabernakel
(Latijns woord = 'tent')

Tabernakel Overzicht

De tabelnakel was een grote tent: 14 meter lang, 4 meter breed en 5 meter hoog. Binnenin de tent waren twee ruimtes: een grotere ruimte die ‘het Heilige' heette. Daarin stonden: een wierookaltaar (4), de zevenarmige kandelaar (5) en een tafel met twaalf toonbroden (7), voor elke stam één.
De kleinste ruimte van de tabernakel was ‘het Heilige der Heiligen’. Daarin stond de ark van het verbond (2), waarin de twee stenen met de tien geboden bewaard werden. Die ruimte mocht de hogepriester alleen binnengaan op de Grote Verzoendag (Jom Kipoer).
De tabernakel werd opgesteld in het midden van een rechthoekig plein dat 50 meter lang was en 25 meter breed. Op dat plein voor de tent stond een brandofferaltaar (14) en een groot bekken voor de reiniging (13).
Heel deze opstelling beïnvloedde later de indeling van de tempel.

Bij de tekst

Betekenis

Dat God meetrok met zijn volk en tussen hen woonde was te merken aan de tabernakel, een tent die door het volk meegenomen werd.
Dat God in een tent woonde, was goed verstaanbaar voor mensen die zelf in tenten woonden. Zo voelden ze God dichtbij, midden tussen hen.

Pas wanneer het volk zijn nomadenbestaan opgaf om een sedentair leven te leiden, werd de wens geuit om voor God een tempel te bouwen. De indeling van deze tempel werd geïnspireerd door die van de tabernakel.Een kerkmeubel

Tabernakel is ook de naam van het kastje in de kerk waarin geconsacreerde hosties bewaard worden. Men heeft het dan over het tabernakel.

Het Tabernakel

Voor het tabernakel brandt een godslamp (rode vlam) die verwijst naar de aanwezigheid van God en doet denken aan de brandende braamstruik die Mozes zag.
Als de priester het tabernakel opent, kun je zien dat het kastje met stof bekleed is en dat hij een gordijntje moet openen om erin te komen. Deze stof doet terug denken aan het tentzeil van de tabernakel tijdens de tocht door de woestijn.

Bijbel en kunst

Sint-Ritakerk

(Julius Sabbestraat, 8530 Harelbeke)

Sint Rita

Architect Léon Stynen (1899-1990) bouwde dit meesterwerk. Zijn grote voorbeeld was de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier (1887-1965).

De Sint-Ritakerk, in 1966 ingewijd, ademt de sfeer van het Tweede Vaticaans concilie (1962-1965):
. grote soberheid. Oorspronkelijk had de kerk die nu aan de buitenkant wit is geschilderd de kleur van het beton waarin ze gemaakt is.
. de plaats van het altaar in het midden van de gemeenschap.
. aandacht voor symbolen. De kerk die iets heeft van een tent, doet denken aan de tabernakel, de tent, de woonplaats van God tijdens de veertig jaar dat de Israëlieten door de woestijn trokken.

Sint Rita Harelbeke