Loading...
 

FOTO (BIBLIODRAMA)

Wat?

Een Bijbelverhaal spelender- en belevenderwijs verkennen door uitbeelding, inleving, mimiek...

Doelen

Meer inzicht krijgen in het eigen leven

Dit inzicht kan men krijgen
door een identificatie-ervaring mogelijk te maken.
Door op eigen niveau bepaalde waarden aan den lijve kunnen ervaren.
Door eigen ervaringen en interpretaties te vergelijken met die van anderen.Meer voeling krijgen met het Bijbels gedachtengoed of het eigen geloofsleven

Deze voeling kan men krijgen
door de Bijbelse teksten te leren kennen, te verstaan, uit te diepen
Door de Bijbelverhalen te ontdekken als eigen verhalen.

Verloop

Kennismaking met het Bijbelfragment en de werkvorm

Lees de tekst voor uit de bijbel of vertel erover.
Zeg dat je hiervan een 'foto' wilt nemen.
Omdat we geen echte foto kunnen nemen van de personen die in de tekst voorkwamen, zullen we nadoen wat zij zouden gedaan hebben.Bespreking van het fragment

- Wie zijn de personen die in het bijbelfragment voorkomen?
- Wat willen we op de 'foto' zien? Waarom wil je dat?
- Wie willen we op de 'foto' zien?
Hoe staan die personen t.o.v. elkaar op dat moment?Afspraken voor de 'foto'

- Wie wil poseren op de foto?
- Wie wil je voorstellen?
- Waarom kies je die figuur?

- Wie wil de fotograaf zijn? (Dit is bij kinderen de begeleider. Bij jongeren kan dat iemand van hen zijn)Inbreng van de fotograaf

De 'fotograaf' bakent de ruimte af waar hij de 'foto' gaat nemen.
Hij vraagt aan wie poseert, om plaats te nemen in een houding en met een uitdrukking die bij het tafereel past en bevraagt deze houding:
- Waarom kies je deze houding?
- Naar wie kijk je?

Bijvoorbeeld:
De leerlingen van Jezus zitten samen ( in een bepaalde situatie of plaats)
- Hoe zie je aan hen dat ze vrienden zijn?De 'foto' wordt genomen

De deelnemers 'bevriezen' hun houding. Ze blijven even staan in de afgesproken houding.

Eventueel
Als een 'foto' gemaakt is, tik dan de spelers één voor één aan en stel vragen als:
- Wat is er gebeurd?
- Wat doet u hier?
- Wat denkt u van de situatie?
- Wat gaat u zo dadelijk doen?
Laat de kinderen in hun rol reageren.Gesprek na de foto

Gesprek met de spelers
- Hoe voelt het als x op een foto te staan?
- Waaraan dacht je op dat moment?
- Vond je het fijn om die rol te spelen?
- Wat was daar fijn, onaangenaam, raar aan?

Niemand geeft commentaar over hoe anderen hun rol speelden, alleen het eigen aanvoelen van de rol komt aan bod.
Gesprek met de toeschouwers
- Hoe was het voor jullie dit zo te zien, wie kan daar iets over vertellen?
- Wat heeft jullie daarbij getroffen?
Gesprek met de hele groep
- Wat heeft het gespeelde verhaal met ons leven te maken?
- Wanneer maken we dit mee? of: Waarom maken we dit niet mee?

Omdat kinderen nog heel open praten over hun ervaringen, moet je ze afremmen wanneer ze te persoonlijk worden. Ze mogen achteraf geen spijt krijgen van hun gesprek.
In elk geval wordt er niet gediscussieerd op wat iemand inbrengt.Afsluiting

Lees het verhaal of fragment uit het Bijbelverhaal dat werd uitgebeeld, opnieuw voor.

Varianten

.
Van één fragment maken verschillende groepen een 'foto'. In dit geval zijn er meerdere 'fotografen' nodig.
Bespreek nadien wat gelijk is, maar ook wat verschilt.
De verschillende invullingen verhogen de waarde en rijkdom van het Bijbelverhaal.


.
Splits een verhaal in verschillende fragmenten.
Van elk fragment wordt een 'foto' gemaakt.