Loading...
 

Handelingen 20, 28-38

2 Griekse Kust

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Handelingen 20, 28-38: Paulus neemt afscheid

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1759)

De heilige Geest heeft jullie de leiding over Gods kerk in Efeze gegeven. Pas dus goed op jezelf en op alle andere christenen in jullie kerk. Want Gods Zoon is gestorven om hen te redden. Zorg voor hen, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Ik weet dat er slechte mensen naar Efeze zullen komen als ik weg ben. Mensen die gevaarlijk zijn voor christenen, net zo gevaarlijk als wolven zijn voor schapen. In jullie eigen kerk zullen er mensen zijn die leugens vertellen. Zo zullen ze proberen om de andere christenen verkeerde dingen te laten geloven.
Let daarom goed op! Vergeet niet wat ik drie jaar lang bij jullie gedaan heb. Ik heb met tranen in mijn ogen alle mensen in de kerk steeds raad gegeven. Ik was er dag en nacht mee bezig.

Nu vraag ik aan God om voor jullie te zorgen. Ik vertrouw erop dat hij goed voor jullie zal zijn. Door zijn goedheid zal de kerk groeien. En iedereen die bij hem hoort, zal het eeuwige leven krijgen.
Jullie weten dat ik nooit om geld of kleren gevraagd heb. Jullie weten dat ik altijd voor mezelf gezorgd heb, en voor de mensen die bij me waren. Ik heb jullie steeds laten zien dat je hard moet werken. Want dan kun je zorgen voor mensen die hulp nodig hebben. Denk aan wat de Heer Jezus zei: ‘Je wordt gelukkiger van geven dan van ontvangen.’’
Paulus zei die dingen tegen de leiders van de kerk in Efeze. Toen hij klaar was met zijn toespraak, knielde hij om samen met hen te bidden. Daarna werd hij door hen omhelsd en gekust, en iedereen begon te huilen. Ze waren vooral verdrietig omdat hij gezegd had: ‘Jullie zullen me nooit meer terugzien.’
Met z’n allen brachten ze hem naar het schip.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Paulus zei tegen de leiders van de kerk in Efeze:

Zorg voor jezelf en heel de kudde,
waarover de Heilige Geest jullie als leiders heeft aangesteld
om de Kerk van God te weiden,
die Hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen Zoon.

Ik weet dat er na mijn vertrek
gevaarlijke wolven bij jullie zullen binnendringen,
die de kudde niet zullen sparen.
Ik weet ook dat ook uit jullie midden mannen
verkeerde dingen zullen verkondigen
om leerlingen achter zich aan te krijgen.
Wees daarom waakzaam en vergeet niet,
dat ik drie jaar lang dag en nacht zonder ophouden
iedereen onder tranen het goede heb voorgehouden.

Nu vertrouw ik jullie toe aan God en aan het woord van zijn goedheid,
dat de macht heeft om op te bouwen
en jullie het erfdeel te geven met alle geheiligden.
Zilver, goud of kleding wilde ik van niemand.
Jullie weten ook dat mijn eigen handen zorgden
voor wat ik en mijn gezellen nodig hadden.
In alles toonde ik jullie,
dat men door zo te werken de zwakken moet steunen.
Denkend aan de woorden van de Heer Jezus:
Het is zaliger te geven dan te krijgen.

Na die woorden knielde Paulus met allen neer en bad.
Iedereen begon luid te wenen, viel hem om de hals en kuste hem,
bedroefd omdat hij zei dat ze hem niet meer zouden terugzien.
Daarna gingen ze met hem naar de boot.Stilstaan bij …

Kerk
In deze tekst wordt met Kerk een concrete plaatselijke gemeenschap van christenen bedoeld.

Bloed
Verwijst naar de gewelddadige dood van Jezus.

’Het is zaliger te geven dan te krijgen’
Deze woorden van Jezus zijn niet bewaard in de evangelies.

Bij de tekst

Historische context

Paulus blijkt zich bewust te zijn van de moeilijkheden die hem wachten en verwacht niet dat hij zijn vrienden uit Efeze nog zal terug zien.Uniek

Deze toespraak is de enige in het boek Handelingen die Paulus gehouden heeft voor een groep die uitsluitend uit christenen bestond.
Drie elementen vormen de structuur ervan:
. terugblik
. lessen uit het verleden
. richtlijnen voor de toekomst