Loading...
 

Hosea 14, 2-10

2 Lelie

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Hosea 14, 2-10: Bekeer je Israël

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Bekeer je, Israël, tot Jahwe jullie God
want je bent over je fouten gestruikeld.
Kom met je woorden van berouw als offer,
bekeer je tot God en zeg tegen Hem:
'Jij die alle fouten vergeeft,
aanvaard onze goede wil.
Wij zullen onze woorden als offer brengen.
Assyrië kan ons niet redden.
Wij zullen niet meer op paarden rijden.
En tegen iets onze handen gemaakt hebben,
zullen we nooit meer zeggen: Jij bent onze God.
Want Jij, God, bent degene
die voor de wees zorgt.'

Ik wil dat de Israëlieten van hun ontrouw genezen
mijn hart gaat naar hen uit.
Mijn woede laat ik varen.
Ik wil voor Israël zijn als de dauw.
Als een lelie zal Israël bloeien en wortel schieten,
als een ceder op de Libanon zullen zijn scheuten uitlopen.
Zijn pracht evenaart die van de olijfboom,
zijn geur die van de ceders op de Libanon.
Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten.
Zij zullen koren kunnen verbouwen,
zij zullen bloeien als de wingerd
en bekend zijn als de wijn van de Libanon.
Dan zegt Efraïm:
‘Wat heb Ik dan nog met afgoden te maken?’
Ik ben het die hem verhoort en naar hem omziet.
Ik ben als een cypres, altijd groen.
Je vruchten dank je aan Mij.

Wie wijs is, beseft dit,
wie verstandig is, ziet dit in.
Want de wegen van God zijn recht.
Wie rechtvaardig is bewandelt die,
maar wie zich verzet komt ten val.Stilstaan bij …

Woorden als gave /offer
Hosea maakt duidelijk dat God geen dieren als offer wil, maar woorden die een goede gezindheid tonen. Daarmee reageert hij op liturgische schijnheiligheid, waarbij men zich uiterlijk houdt aan wat God vraagt, maar niet aan goede menselijke verhoudingen die verwacht worden.

Paarden
Deze dieren worden geassocieerd met: leger, oorlog, strijd.

Wees
Staat in deze tekst voor wezen, maar ook voor al wie zwak en alleen is.

Dauw
Beeld voor: nieuwe kracht.

Scheuten
Beeld voor: kinderen, de vruchtbaarheid van het volk.

Groene cypres
Beeld voor: blijvend leven.

Vruchten die aan God te danken zijn
Onderduimse kritiek op de Kanaänitische godsdienst: het is niet Baäl die voor vruchtbaarheid zorgt, maar God.

Bij de tekst

Inhoud

Deze tekst is het slot van het boek ‘Hosea’.
God ziet hoe het volk afwijkt en een eigen gang gaat, ondanks al zijn zorgen ervoor. Toch blijft God voor zijn volk zorgen met liefde en vraagt Hij de mensen om ook zo te handelen.Historische context

De woorden van de profeet Hosea hebben niet gebaat: de Assyriërs zijn het land binnengevallen. Ze deporteerden de Israëlieten en bevolkten het land met vreemdelingen.