Loading...
 

JERUZALEM: SCHAPENPOORT

SCHAPENPOORT


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Rond de oude stad Jeruzalem zijn er in de stadsmuur zeven open poorten. De enige open poort in de oostelijke muur is de schapenpoort, die leidt naar het Kidrondal, de Olijfberg en Jericho.
Aan de binnenkant van deze poort begint de Via Dolorosa, de weg die Jezus zou gegaan zijn met zijn kruis naar Golgota.Betekenis van de naam

Deze poort is minstens onder drie namen bekend:


De schapenpoort
Deze naam werd al tijdens de regering van koning David aan deze poort / toegang tot de stad gegeven. Via deze poort dreven herders hun schapen in en uit de stad op zoek naar weidegrond.
Vroeger waren er ook schapen nodig voor de offers in de tempel.
Tot op vandaag wordt op het plein buiten de Schapenpoort elke week op vrijdagochtend schapenmarkt gehouden.


De Stefanuspoort
In de late Middeleeuwen noemden Christenen deze poort de Stefanuspoort, omdat in de buurt ervan Stefanus, de eerste christelijke martelaar, gestenigd werd.


De leeuwenpoort
Bij de boog van de poort zijn afbeeldingen te zien van dieren die voor leeuwen werden aanzien - het zijn eigenlijk panters. Sultan Suleiman de Grote liet ze er plaatsten om de Ottomaanse nederlaag van de Mammelukken in 1517 te herdenken.
De legende vertelt dat Suleiman droomde dat leeuwen hem zouden opeten, tenzij hij de vervallen stad zou restaureren. Om hem aan die droom te herinneren liet de sultan in de muur van de poort ‘leeuwen’ plaatsen, die waarschijnlijk afkomstig waren van een bouwwerk van sultan Baibars (1260-1277).Paulus en de schapenpoort in Jeruzalem

Toen Stefanus in de onmiddellijke buurt van de 'Schapenpoort' / 'Stefanuspoort' gestenigd werd, stond Paulus bij de toeschouwers. Als wetsgetrouw Farizeeër woonde hij dit gebeuren goedkeurend bij.

De Stefanuspoort in de Bijbel

Nieuwe Testament

. Johannes 5, 1-9
Jezus genas een verlamde man in Betzata, een badinrichting bij de Schapenpoort.

. Handelingen 7, 55-60
Stefanus werd onder het oog van Saulus / Paulus gestenigd buiten de stad Jeruzalem. Volgens de traditie gebeurde dit in de buurt van de Schapenpoort.