Loading...
 

Jakobus 3, 13-18

Jakobus 3, 13-18: Vruchten van de wijsheid 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Als iemand van jullie
wil doorgaan voor wijs en verstandig,
dan moet hij die pretentie aantonen
met een voortreffelijke levenswandel,
en met daden van wijsheid en zachtmoedigheid.

Maar als jullie in je hart
bittere jaloersheid en egoïsme koesteren,
laat dan die grootspraak achterwege:
ze is in strijd met de waarheid.
Die wijsheid komt niet van boven,
ze is aards, ongeestelijk en zelfs duivels.

Waar jaloersheid en egoïsme is,
is er onrust en allerlei kwaad.
De wijsheid van hierboven is vooral zuiver,
en ook vredelievend, vriendelijk, meegaand,
rijk aan goedheid
en aan vruchten van goede daden,
onpartijdig en oprecht.
Gerechtigheid is een vrucht van vrede.
Alleen wie vrede nastreeft zal haar oogsten.

Bij de tekst

Wijsheid

De wijsheid waarover Jakobus is heeft is een wijsheid die ingaat tegen de wijsheid van de rijken en intellectuelen in de Grieks-Romeinse wereld.