Loading...
 

Jakobus 4, 1-10

Jakobus 4, 1-10: Blijf trouw aan God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1933)

Jullie hebben felle discussies en maken steeds ruzie met elkaar. Weten jullie hoe dat komt? Dat komt doordat jullie luisteren naar je eigen slechte verlangens.
Alles wat een ander heeft, willen jullie ook hebben. Jullie zijn jaloers, zo jaloers dat je die ander wel zou willen doden. Dan zoeken jullie ruzie en strijd. Maar het levert niets op, jullie krijgen niets. Want als je iets wilt hebben, moet je God erom vragen, en dat doen jullie niet. Trouwens, als jullie God iets zouden vragen, zouden jullie het toch niet krijgen. Want jullie zouden het met een verkeerde bedoeling vragen, alleen maar voor je eigen plezier.
Jullie zijn God ontrouw geworden. Omdat jullie luisteren naar je slechte verlangens, zijn jullie vrienden van deze wereld geworden. Maar een vriend van deze wereld is een vijand van God! In de heilige boeken staat: «God heeft ons het leven gegeven. Daarom moeten we hem trouw blijven, anders wordt hij jaloers.» En dat staat er echt niet voor niets!

God is goed voor mensen die hem trouw zijn. Daarom staat er ook in de heilige boeken: «God straft mensen die zichzelf belangrijker vinden dan anderen. Maar hij is goed voor mensen die zichzelf onbelangrijk vinden.»
Wees dus gehoorzaam aan God. Blijf dicht bij God. Dan zal God dicht bij jullie blijven. En verzet je tegen de duivel. Dan zal de duivel jullie met rust laten.
Luister goed, jullie slechte mensen, jullie die twijfelen aan Gods macht! Doe het kwaad weg uit je hart, en ga een heilig leven leiden.
O, wat zijn jullie vrolijk, wat genieten jullie van het leven! Maar denk erom: jullie kunnen maar beter huilen, jammeren en droevig zijn! Laat aan God zien dat je jezelf onbelangrijk vindt. Dan zal hij je later belangrijk maken.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Waar komen bij jullie die vechtpartijen en ruzies toch vandaan?
Toch alleen uit je eigen hartstochten, die je niet met rust laten?
Je verlangt dingen die je niet kunt krijgen.
Je bent jaloers en kunt je doel niet bereiken.
Dan ga je vechten en strijden.
Je hebt niets, omdat je niet bidt.
En als je bidt, krijg je niets, omdat je verkeerd bidt:
je wil wat je krijgt uitgeven voor je eigen hartstochten.
Trouwelozen, weten jullie niet dat vriendschap met de wereld
vijandschap met God betekent?
Wie met de wereld bevriend wil zijn,
maakt zich tot vijand van God.
Of meen je dat de Schrift zonder reden zegt:
‘Jaloers verlangt Hij naar de geest die Hij in ons deed wonen’?
Des te rijker is dan ook de genade die Hij ons geeft,
volgens het woord van de Schrift:
‘God keert zich tegen wie hoogmoedig is,
maar aan wie bescheiden is, geeft Hij genade.’
Onderwerp jullie dus aan God.
Biedt weerstand aan de duivel en hij zal voor je vluchten.
Nader tot God en Hij zal tot jou naderen.
Reinig je handen, zondaars. Zuiver je hart, twijfelaars
Erken je ellende, treur en ween.
Laat je lachen veranderen in rouw en je vreugde in droefheid.
Maak je klein voor God en Hij zal je groot maken.Stilstaan bij …

Trouwelozen
Jakobus heeft het letterlijk over ‘overspeligen’. Hij ziet door een
Voor hem is slecht en werelds leven als het afvallen van God, te vergelijken met een echtbreuk.