Loading...
 

Jeremia 31, 1-7

Jeremia 31, 1-7: Terug feest

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1273-1274)

De Heer zegt: ‘In die tijd zal Israël mijn volk zijn, en ik zal de God zijn van heel Israël.’

De Heer zegt: ‘Volk van Israël, jullie voorouders ontsnapten aan hun vijanden, en vluchtten de woestijn in. Toen ben ik gekomen om hen te helpen. Ik ging met hen mee en bracht hen naar een plaats om uit te rusten. Ik heb altijd van mijn volk gehouden, mijn liefde duurt eeuwig. Daarom zal ik ook aan jullie mijn liefde laten zien. Ook jullie zullen zeggen: ‘De Heer is gekomen om ons te helpen.’
Ik zal weer een groot volk van jullie maken. Het land zal weer opgebouwd worden. Er zal weer gedanst en gezongen worden, er zal weer muziek klinken in het land. Jullie zullen weer wijngaarden aanleggen op de heuvels van Samaria. En jullie zullen daar zelf de druiven plukken.
Er komt een dag dat Israël weer één volk is. Dan wordt er geroepen vanuit de Efraïm-bergen: ‘Kom allemaal mee naar Jeruzalem! We gaan naar de tempel van de Heer, onze God.’’

De Heer zegt: ‘Juich van vreugde, wees blij! Zing een vrolijk lied over Israël, het belangrijkste volk op aarde. Laat horen dat je blij bent, en roep: ‘Israël is niet verdwenen. De Heer heeft zijn volk gered!’’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

In die tijd – zo zegt God - zal Ik de God zijn
van alle stammen van Israël en zij zullen mijn volk zijn.
Dit zegt God: Het volk dat ontkwam aan het zwaard
vond genade in de woestijn.
Aan Israël, op zoek naar rust, is God reeds van verre verschenen.
Mijn liefde voor jullie duurt eeuwig, Ik blijf jullie altijd trouw.
Israël, Ik richt je weer op.
Weer slaan uw jonge vrouwen de tamboerijn en dansen ze vrolijk.
Weer leggen jullie wijngaarden aan op de bergen van Samaria;
die ze planten, zullen er de vruchten van eten.
De dag breekt aan dat de wachters in het gebergte van Efraïm roepen:
`Kom, we trekken naar Sion, naar onze God.'
Want dit zegt God: Jubel van vreugde om Jakob,
juich om de heerser der volken.
Verkondig overal Gods lof met deze woorden:
‘God bracht redding aan zijn volk, aan wat van Israël nog rest.'Stilstaan bij …

Woestijn
De doortocht van de Israëlieten door de woestijn had zowel positieve als negatieve kanten. Hoewel de tocht moeilijk was, was het een periode waarin de Israëlieten hun relatie / verbond met God intens beleefden.
In deze tekst kan met ‘woestijn’ zowel het gebied tussen Egypte en Israël als het gebied tussen Babylonië en Israël bedoeld zijn.

Efraïm
Naam van een van de zonen van Jozef. Zijn stamgebied groeide uit tot een van de machtigste stammen in het noorden.
In deze tekst wordt met Efraïm het Noordrijk bedoeld.

Sion
Een van de heuvels van Jeruzalem waar de tempel op gebouwd werd.
In deze tekst wordt met Sion het Zuidrijk bedoeld.