Loading...
 

Jeremia 31, 10-13

2 Dans

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jeremia 31, 10-13: Vrij!

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1274)

Luister, volken! Dit is het besluit van de Heer, maak het bekend tot in de verste landen. De Heer heeft zijn volk weggejaagd, maar hij zal het ook weer terugbrengen. Hij zal voor hen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
De Heer gaat zijn volk redden. Hij gaat de Israëlieten bevrijden van hun vijanden, die sterker zijn dan zij. Dan zullen de Israëlieten juichend naar de berg Sion komen. Ze zullen stralen van vreugde om alles wat de Heer hun geeft: brood, wijn, olijven, geiten, schapen, koeien. Het zal zijn alsof ze in een prachtige tuin leven. Ze zullen nooit meer honger of dorst hebben.
De Heer zegt: ‘Meisjes en jongens zullen vrolijk dansen, zelfs oude mensen dansen mee. Want ik maak een eind aan de rouw en het verdriet van mijn volk. Ik troost hen en maak hen weer blij.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mensen, luister naar het woord van God.
Maak het bekend tot op de verste eilanden:
Hij die Israël verstrooid heeft, brengt het weer bijeen,
Hij zorgt ervoor zoals een herder voor zijn kudde.

God verloste Jakob
en bevrijdde hem van zijn overheersers.
Hij trekt zingend naar Sion,
stralend van vreugde om de gaven van God,

om het koren, de wijn en de olie,
de schapen en de runderen.
Hij voelt zich als een tuin
waar er nooit tekort aan water is.

Dan dansen de meisjes van vreugde.
Jonge en oude mannen doen mee.
Hun verdriet verander Ik in blijdschap,
Ik troost hen en bezorg hun vreugde na verdriet.Stilstaan bij …

Israël, Jakob
Jakob was de derde aartsvader van het joodse volk, na Abraham en Isaak. Hij kreeg ook de naam Israël, ‘Hij die strijdt met God’.
In deze tekst vertegenwoordigen de namen Jacob en Israël de nakomelingen, het volk waarvan Jakob/Israël de stamvader is.

Bij de tekst

Jeremia

De schrijver van deze tekst is Jeremia. Hij was profeet onder de regering van Josia, Jojakim en Sedekia, in de moeilijke periode tussen de val van het Assyrisch rijk en de opkomst van het Babylonisch rijk.
Lees meerOnheilsprofeet?

Jeremia wordt getypeerd als ‘onheilsprofeet’: hij voorspelt allerlei onheil zolang het volk zich niet bekeert. Maar de profeet schreef ook wat een ‘troostboek’ wordt genoemd (Jeremia 30, 31, 32 en 33). In die hoofdstukken schrijft hij over bevrijding, vreugde en nieuw leven in het land.