Loading...
 

Jesaja 1, 10.16-20

2 Wit Wassen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 1, 10.16-20: Rood kan wit worden

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1137-1138)

Leiders van Israël en inwoners van Jeruzalem, luister goed! Jullie zijn net zo slecht als de inwoners van Sodom en Gomorra! Hoor wat de Heer jullie leert.

De Heer zegt: ‘Volk van Israël, was het bloed van je handen, stop met al die misdaden. Ik kan er niet meer tegen. Maak een eind aan het kwaad. Leer hoe je goed moet doen, en zorg dat er eerlijk rechtgesproken wordt. Geef slechte leiders geen kans. Help weduwen, en bescherm kinderen zonder vader.
Ik zal jullie vertellen wat jullie verkeerd gedaan hebben. Jullie zijn moordenaars, je handen zijn rood van het bloed. Toch kunnen ze weer zo wit worden als sneeuw, zo wit als witte wol. Want als jullie weer naar mij luisteren, dan zullen jullie een goed leven hebben. Maar als jullie niet naar mij luisteren, dan zullen jullie sterven in de oorlog.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Luister naar het woord van God, leiders van Sodom,
luister naar het onderricht van onze God, mensen van Gomorra.

Was je, reinig je!
Uit mijn ogen met je misdaden!
Stop met kwaad doen.
Leer liever het goede te doen,
Handel rechtvaardig,
help wie verdrukt wordt,
verschaf recht aan de wezen,
verdedig de weduwen.

Kom laten we de zaak afhandelen, zegt God.
Al zijn je zonden rood als scharlaken,
ze kunnen wit worden als sneeuw.
Al zijn ze rood als purper,
ze kunnen wit worden als wol.
Als jullie gewillig zijn en luisteren,
zullen jullie kunnen genieten van de opbrengst van je land.
Maar als jullie weigeren en opstandig blijven,
zal het het zwaard zijn dat van jullie ‘geniet’.
De mond van God heeft dit gezegd.Stilstaan bij …

Sodom, Gomorra
Steden aan de Dode Zee, waarvan de ondergang in Genesis 19 wordt beschreven. Die steden werden het beeld van kwaad / verdorvenheid en onderdrukking.

Wassen
Joden waren vertrouwd met rituele wassingen. De profeet zet een stap verder: was niet alleen de buitenkant, maar ook wat binnen in je leeft.

Rood
Deze kleur is een mogelijke verwijzing naar misdaden die met bloed te maken hebben.

Scharlaken
Rode kleur die naar het oranje neigt, maar toch roder is dan vermiljoen.

Zwaard
Beeld voor oorlog.

Bij de tekst

Betekenis

Wat niet te herstellen lijkt, wordt mogelijk bij God, als men maar luistert naar wat Hij belangrijk vindt.Deuteronomium

In het boek Deuteronomium roept Mozes op om te luisteren naar het woord van God. Wie dat doet, vindt de weg naar het leven.