Loading...
 

Jesaja 49, 1-6

2 Pijlen


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 49, 1-6: Jij bent mijn dienaar

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Eilanden, luister naar Mij,
spits de oren, volken die ver van hier wonen!

God riep me,
toen ik nog in de schoot van mijn moeder was,
nog voor ik geboren was riep Hij mijn naam.
Hij maakte mijn mond scherp als een zwaard.
Hij verborg me in de schaduw van zijn hand.
Hij maakte van mij een gladgeslepen pijl
en stak me weg in zijn pijlkoker.

Hij zei tegen me:
`Jij bent mijn dienaar, Israël,
In jou zal Ik mijn grootheid tonen.’
Maar ik zei:
‘Ik heb me tevergeefs moe gemaakt,
Ik heb mijn krachten nutteloos gebruikt'.
Maar God zal me recht doen,
God zal me belonen.
Ik sta hoog in aanzien bij God.
Mijn God is mijn kracht.

Maar nu zei God,
die mij vormde tot zijn dienaar,
nog voor ik geboren was:
‘Doe Jakob terugkeren naar Mij,
want Ik wil Israël verzameld zien.
Jij, mijn dienaar, zult niet alleen
de stammen van Jacob oprichten,
en de overlevenden van Israël terugbrengen,
Ik maak je tot een licht voor alle volken.
Want mijn redding moet reiken
tot de uithoeken van de wereld.'Stilstaan bij …

Dienaar
Het woord 'dienaar' roept in het Nederlands nederigheid en onderdanigheid op. Tot men zich realiseert dat het Latijnse woord 'minister' ook dienaar betekent.
Omdat de raadgevers van de koning, die 'ministers' (dienaren) werden genoemd, in de loop van de tijd steeds meer uitvoerende macht verwierven, kreeg 'minister' zijn huidige betekenis.

Israël
‘Israël’ werd later toegevoegd aan deze tekst. Hierdoor werd de ‘dienaar van God’ (waarover het in deze tekst gaat) geïdentificeerd met het volk van God.
Later zagen christenen Jezus in die ‘dienaar van God’.

Volken / Heidenen
De zending van de Messias is niet beperkt tot Israël / het joodse volk. Alle volkeren over de hele aarde worden door God aangesproken.

Bij de tekst

Tweede lied van de ‘Dienaar van Jahwe’

Dit tweede lied van de ‘Dienaar van Jahwe’ heeft het over de uitverkiezing van de Dienaar en zijn zending als profeet. Israël moet na de ballingschap hersteld worden. Tegelijk roept God de Dienaar op om licht te zijn voor alle volken.Liederen over de dienaar van JHWH

In de teksten van Jesaja staan er vier liederen over de ‘Dienaar van JHWH’. (Ebed JHWH-liederen)

Jesaja 42, 1-4 eerste liedhierin staat de taak van de Dienaar: rechtvaardigheid op aarde realiseren.
Jesaja 49, 1-6tweede liedhierin staat dat de Dienaar de terugkeer van de joden in ballingschap moet realiseren en dat Hij een licht voor alle volkeren zal zijn.
Jesaja 50, 4-9derde liedde Dienaar mag de woorden van God uitspreken, omdat hij naar God luisterde. Hij zal veel moeilijkheden ondervinden, tocht blijft hij trouw aan God die hem helpt.
Jesaja 52, 13-53, 12vierde liedhierin wordt de rol van de Dienaar verder uitgewerkt.


De eerste christenen lazen die liederen als het levensprogramma van Jezus Christus: Hij laat een nieuwe tijd beginnen, waarin recht en gerechtigheid zegevieren. Tegelijk zagen ze die tekst als richtingwijzer voor de levensweg van alle christenen.

Suggestie

Grote kinderen

VERDIEPEN

Een licht zijn


Stralen

Schrijf in de stralen op welke manier mensen een licht kunnen zijn voor elkaar.
Teken een sterretje bij de manier waarop jij een licht voor anderen wilt zijn.