Loading...
 

Johannes 7, 37-39

Johannes 7, 37-39: Bron van levend water

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1688)

Op de laatste, belangrijkste dag van het feest was Jezus in de tempel. Hij riep tegen de mensen: ‘Als je dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken! Want dit zeggen de heilige boeken over mensen die in mij geloven: «Ze zullen altijd vol levend water zijn.»’
Met dat levende water bedoelde Jezus de heilige Geest. Want iedereen die in Jezus gelooft, zou de heilige Geest in zich krijgen. Maar op dat moment was de heilige Geest nog niet gekomen. Want Jezus was nog niet naar de hemel gegaan.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op de laatste dag,
de belangrijkste dag van het feest
stond Jezus in de tempel en riep luid:
“Als je dorst hebt, kom dan bij Mij en drink!
“Stromen van levend water
zullen uit zijn binnenste vloeien”
zoals in de Bijbel staat.
Met dit levende water bedoelde Jezus de Heilige Geest,
die ze zouden ontvangen, als ze in Hem geloofden.
De Geest was er nog niet,
omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.Stilstaan bij …

Feest
Met dit feest wordt het Loofhuttenfeest bedoeld (zie: Johannes 7, 2). Dit feest (dat nog steeds gevierd wordt) duurde acht dagen en viel samen met de oogst van de wijndruiven.
Tijdens dit feest herdacht men de veertig jaren dat de Israëlieten door de woestijn trokken. Bijvoorbeeld door het bouwen van loofhutten. Op elke dag van dit feest, maar heel plechtig op de zevende dag van dit feest, besprenkelden de joden het brandofferaltaar met water uit de bron Siloam. Een herinnering aan het water dat Mozes uit de rots sloeg en het beeld van geluk in de tijd van de Messias.

Bij de tekst

Spreken met beelden

De gaven van de Heilige Geest worden in het Oude Testament vaak voorgesteld als verkwikkend en vruchtbaarmakend water.Wortels in het Oude Testament

Jesaja 44, 3
“Want Ik zal water laten stromen op dorstige aarde en beken op droge grond. Ik zal mijn geest laten stromen over uw nakomeling, en mijn zegen over uw kinderen.”
Jesaja 58, 11
“Dan zal God jullie steeds blijven leiden, in verschroeide oorden jullie honger stillen. Hij zal jullie krachten sterken en jullie zullen zijn als een rijkbesproeide tuin, als een bron die nooit teleurstelt als men om water komt.”