Loading...
 

KIJKHOEK

Wat?

Dit is een hoek die mee evolueert op het ritme van het jaar. Wie ernaar kijkt verneemt in welke tijd van het liturgisch jaar men zich bevindt en wat er tijdens de laatste catechese gebeurde. Er is ook aandacht voor de rode draad in de activiteiten.
Een 'kijkhoek' kan een stoel zijn, een tafel, een kist, enkele gestapelde dozen, een stuk van een vensterbank …
Deze hoek kan ook 'verruimd' worden met een wasdraad, waar foto's, tekeningen, teksten kunnen aan opgehangen worden.

In Nederlandse publicaties vind je hierover informatie onder de naam ‘viertafel’ (= tafel waarop het feest dat gevierd wordt in beeld wordt gebracht ) of 'kijktafel'.

Het verzorgen van deze hoek kan een opdracht voor de kinderen zijn.

Doelen

. Het visueel vastleggen van het onderwerp waar men mee bezig is of van de tijd van het jaar, waarin men zich bevindt.
Daarom is het belangrijk dat deze hoek regelmatig wordt aangepast.


. Concreet materiaal aanbieden waarover iemand die het moeilijk heeft om een en ander te verwoorden een gemakkelijke inleiding heeft.

Wanneer?

Bij de start van het jaar of van een onderwerp.

Wat kan er in zo’n ‘hoek’?

Een doek

waarvan de kleur aangepast is aan die van het liturgisch jaar.
De stof kan een stuk voering zijn, omdat je daarin een groot kleurengamma van effen stoffen vindt, die niet te duur zijn.

PaarsAllerzielen, advent, veertigdagentijd
Wit/geelvanaf het binnenbrengen van de kerststal tot het opruimen ervan (rond driekoningen); vanaf Pasen tot Pinksteren.
RoodPinksteren
Groenoverige tijd
Een bijbel

(zoals volwassenen die lezen en beluisteren) en een kinderbijbel (aangepast aan het leesniveau van de kinderen met illustraties die niet kinderachtig zijn).Element uit de natuur

Bijvoorbeeld:

Rond Allerzielenchrysant of tak met afgevallen bladeren op het stuk stof.
Tijdens de adventdennengroen, hulst …
Veertigdagentijdtak van een krulwilg (of forsythia), palm (buxus), narcissen
Een kijkdoos

Het kan boeiend zijn om bij de belangrijke momenten van het jaar over een kijkdoos te kunnen beschikken.
De buitenkant van die dozen wordt gekleurd in de aangepaste liturgische kleur.Beeldend materiaal

Kies uit een eigen verzameling geschikte foto's / prenten.
Eventueel ook nog:
. boeken, dvd's, cd's ... die met het onderwerp te maken hebben
. een theelichtje, kaars
. een spreuk, een zin uit de bijbel (in aansluiting met de activiteit)
. een logo (Pax Christi, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Amnestie International…)
. een voorwerp (in aansluiting met de activiteit)
. een affiche
. een kruis gemaakt van twee aaneen gesjorde takken
. een icoon
. een gebedenboek
. een prikbord, waarop kinderen hun eigen materiaal kwijt kunnenBelangrijk
. Voorzie plaats, zodat de kinderen deze hoek kunnen aanvullen met eigen materiaal.
. Zorg ervoor dat er niet te veel, maar ook niet te weinig materiaal is.
. Kijk uit naar aantrekkelijk, uitnodigend, fris, uitdagend materiaal op het niveau van de kinderen voor wie de kijkhoek bedoeld is.
. Besteed aandacht aan de kansen die het materiaal kan bieden voor allerlei activiteiten
. Zorg dat kijkhoek 'groeit', dat er elke keer iets bijkomt.
. Bespreek bij het afsluiten van een activiteit of een project, de verschillende voorwerpen uit de kijkhoek als opfrissing of evaluatie.

Werkwijze

Kennismaking

Bespreek met de kinderen:
- Welke plaats in het lokaal is het meest geschikt als 'kijkhoek'?
- Welke taken zijn er en hoe lang is iemand ervoor verantwoordelijk?
(B.v. de hoek versieren, kaarsen aansteken, een affiche vervangen)
- Wat wordt er in de 'kijkhoek' geplaatst?


Belangrijk
Maak geen discussie van iets wat niet te bediscussiëren valt.
Bijvoorbeeld: in het hele lokaal is er maar één plaats die hiervoor in aanmerking komt.In de loop van het jaar

Maak tijd om met de kinderen te kijken naar wat er in de kijkhoek ligt. Met dit moment kun je de bijeenkomst beginnen.