Loading...
 

Kolossenzen 1, 9-14

Kolossenzen 1, 9-14: Paulus en Timoteüs bidden

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1873)

Sinds ik dat gehoord heb, bid ik elke dag voor jullie. Ik vraag aan God of hij jullie via de heilige Geest ook wijsheid en inzicht wil geven. Want alleen op die manier kunnen jullie goed begrijpen wat God wil.
Als jullie weten wat God wil, dan kunnen jullie altijd doen wat hij verlangt. En dan kunnen jullie leven op een manier die bij christenen past. Dat betekent dat jullie veel goede dingen zullen doen, en God steeds beter zullen leren kennen. God zal jullie dan steunen met zijn grote, hemelse macht. Hij zal jullie kracht geven om geduldig vol te houden in alle moeilijkheden.
Jullie moeten blij zijn, en God, de Vader, danken. Want hij heeft ervoor gezorgd dat jullie nu bij de hemelse wereld horen, net als alle andere christenen. Hij redde ons allemaal uit de macht van het kwaad. En hij bracht ons in de nieuwe wereld van zijn Zoon Christus, van wie hij zo veel houdt. Omdat we bij Christus horen, zijn we gered en zijn onze zonden vergeven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Vanaf het moment dat we dit hoorden,
hielden we niet op om voor jullie te bidden.
We smeken God om je alle wijsheid en geestelijk inzicht te geven,
zodat je volledig verstaat wat Hij wil
en een leven leidt dat de Heer waardig is en Hem in alles behaagt.
zodat je op elk valk vruchten draagt van actieve goedheid
en ook groeit in de ware kennis van God.
We bidden dat Hij jullie in zijn heerlijke kracht sterk maakt
om alles uit te houden en alles te verdragen.
Zeg met blijdschap dank aan de Vader,
die je in staat stelt te delen in de erfenis van de heiligen in het licht.
Hij bevrijdde ons uit de macht van de duisternis
en bracht ons naar het rijk van zijn geliefde Zoon,
die onze bevrijding verzekert en onze zonden vergeeft.Stilstaan bij …

Dit horen
Paulus en Timoteus vernamen van Epafras hoe de Heilige Geest in de christenen van Kolosse werkzaam was.

Een leven dat de Heer waardig is
Dit leven wordt verder beschreven als: groeien in kennis, kracht ontvangen, vrucht dragen en dank brengen (Kolossenzen 1, 10-12).