Loading...
 

Kolossenzen 3, 12-17

Kolossenzen 3, 12-17: Hou van elkaar

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1876-1877)

God houdt van jullie. Hij heeft jullie uitgekozen, en jullie horen nu bij hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen: Je moet van harte meeleven met anderen. Je moet vriendelijk voor elkaar zijn, en geduldig. Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar, en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven.
Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid. Jullie zijn uitgekozen om samen één kerk te vormen. Christus heeft jullie vrede gegeven. Laat zijn vrede jullie nu leiden bij jullie beslissingen. En wees dankbaar!
Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. Gebruik al je wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven. Zing liederen om God te eren, zing alle liederen die de heilige Geest je laat zingen. Wees dankbaar, en zing voor God.
Bedenk bij alles wat jullie doen en zeggen, dat jullie bij de Heer Jezus horen. En vraag hem steeds om God, de Vader, te danken namens jullie.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Omdat jullie de heilige en lieve uitverkorenen van God zijn,
moeten jullie zich kleden met teder medeleven, goedheid,
bescheidenheid, zachtheid en geduld.
Accepteer elkaar
en vergeef elkaar,
als de een de ander iets te verwijten heeft.

Zoals de Heer jullie vergeven heeft,
zo moeten ook jullie elkaar vergeven.
Voeg bij dit alles de liefde als de band van de volmaaktheid.
Laat de vrede van Christus heersen in uw hart,
daartoe zijn jullie immers geroepen als leden van één lichaam.
Wees dankbaar.

Laat het woord van Christus in volle rijkdom in jullie wonen.
Leer en vermaan elkaar in alle wijsheid.
Zing voor God met heel je hart
psalmen, hymnen en liederen, die ingegeven zijn door de Geest.
Doe alles wat je zegt of doet in de naam van de Heer Jezus
Dank God de Vader door Hem.Stilstaan bij …

Omdat
Omdat mensen de geliefde uitverkorenen zijn van God, hebben ze een opdracht: ze moeten hun leven laten kleuren door de heiligheid van God.

Band
Zoals een band of gordel omdoen het laatste is wanneer men zich in het oosten aankleedt, zo moet de liefde (tot God en de medemens) het leven als christen voltooien.

Suggestie

Jongeren

BELEVEN

Vrede en dankbaarheid

(Naar: Adventskalender 2020, 8 december, uit. NBG/NVG)

''Vrede en dankbaarheid horen bij elkaar.
Dankbaarheid helpt je om te kijken naar wat God je gegeven heeft.
Zo kijk je minder naar de dingen die je niet hebt.
Maar het helpt je ook om dankbaar te zijn voor mensen om je heen.
Het helpt je om van hen te houden en om het goede in hen te zien.
Zo ervaar je niet alleen vrede in jezelf, maar ook met de mensen om je heen.''

Schrijf de volgende week elke dag iets op waar je dankbaar voor bent.