Loading...
 

Koningen 8, 1-7 . 9-13

2 Donkere Wolk

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Koningen 8, 1-7 . 9-13: Salomo wijdt de tempel in

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Koning Salomo wilde de ark van het verbond met God overbrengen
vanuit de Davidsburcht, de bergvesting op de berg Sion, naar de tempel.
Hij nodigde de oudsten van Israël, de stamhoofden,
en al wie aan het hoofd van een familie stond, bij zich uit in Jeruzalem.
Ze kwamen in de maand etanim, de zevende maand.
Toen ze er waren, droegen de priesters en de Levieten de ark van God,
de ontmoetingstent en de bijbehorende gewijde voorwerpen naar de tempel.
Toen hield koning Salomo met de Israëlieten een offerplechtigheid.
Ze offerden ontelbaar veel schapen, geiten en runderen.
De priesters brachten de ark van het verbond met God
naar zijn nieuwe plaats in het achterste deel van de tempel, het allerheiligste.
Ze zetten hem neer onder de gespreide vleugels van de cherubs,
zodat die de ark en zijn draagbomen konden beschermen.
In de ark lagen alleen de twee stenen platen die Mozes er op de Horeb in legde.
Daarop staat wat God voor de Israëlieten bepaalde bij hun uittocht uit Egypte.
Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen,
vulde een wolk de tempel van God.
De priesters konden hun dienst niet meer verder doen,
omdat de majesteit van God de hele tempel vulde.
Toen zei Salomo: ‘God, U zei dat u in een donkere wolk wilde wonen.
Wel, ik heb voor U een prachtig huis gebouwd, dat voor altijd uw woning is.’Stilstaan bij ...

Salomo
Klik hier voor meer info over de derde koning van Israël.

Tempel
Toen Israël een koninkrijk geworden was, bouwde koning Salomo een prachtige tempel (rond 950 voor Christus). Bij de inwijding kwam God in de stenen tempel onder de vorm van een wolk. Het was alsof Hij het hele gebeuren wilde relativeren: ‘Ja, ik verblijf hier, maar beweeglijk en vrij als een wolk. Je sluit me niet op in steen.’
In de joodse tempel stond in het Heilige der Heilige de ark van het verbond, waarin de stenen tafelen werden bewaard.

Etanim
Dit was de zevende maand in de kalender van de Israëlieten. In die maand vierden ze het Loofhuttenfeest.

Wolk
Een wolk was een oude voorstelling van de aanwezigheid van God.
Het is een beeld dat heel goed de ongrijpbaarheid van God kan weergeven.
Dit beeld komt in de Bijbel zowel voor in het Oude Testament (bijvoorbeeld: Exodus 40, 34-35) als in het Nieuwe Testament (bijvoorbeeld: Lucas 24, 50-53)