Loading...
 

Liturgisch jaar A 2022-2023

NOVEMBER 2022
27 november: 1e zondag van de advent A
30 november : Apostel Andreas
DECEMBER
4 december: 2e zondag van de advent A
6 december: Sint-Nicolaas
8 december: Onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria

11 december: 3e zondag van de advent A
17 december: begin van de kerstnoveen

18 december: 4e zondag van de advent A

25 december: Kerstmis
27 december: Johannes, apostel en evangelist

30 december: Heilige Familie
JANUARI 2023
1 januari : Feest van de moeder Gods Maria, Wereldgebedsdag voor de vrede
2 januari: Basilius van Caesarea en Gregorius van Nazianze

8 januari: Openbaring van de Heer A B C
9 januari: Doopsel van Christus A

15 januari: 2e zondag door het jaar A
19-26 januari: Week van gebed voor de eenheid van de christenen (Oecumene)

22 januari: 3e zondag door het jaar A
3e zondag door het jaar: Dag van het Woord
25 januari: Bekering van Paulus
26 januari: Timoteüs en Titus

29 januari: 4e zondag door het jaar A

FEBRUARI
2 februari: Opdracht van de Heer - Lichtmis
3 februari: Blasius

5 februari: 5e zondag door het jaar A

12 februari: 6e zondag door het jaar A
14 februari: Cyrillus en Methodius; Valentijn

19 februari : 7e zondag door het jaar A
21 februari: Carnaval
22 februari: Aswoensdag
22 februari: Sint-Petrusstoel te Rome

26 februari: 1e zondag van de veertigdagentijd A
MAART
5 maart: 2e zondag van de veertigdagentijd A

12 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd A

19 maart: 4e zondag van de veertigdagentijd A
19 maart: Jozef
25 maart: Aankondiging van de Heer - Maria boodschap

26 maart: 5e zondag van de veertigdagentijd A
APRIL
2 april: Palmzondag A
6 april: Witte Donderdag A B C
7 april: Goede Vrijdag A B C
8 april: Paaswake A B C

9 april: Pasen A B C

16 april: 2e paaszondag A

23 april: 3e paaszondag A
25 april: Evangelist Marcus
29 april: Catharina van Siëna

30 april: 4e paaszondag A
MEI
3 mei: Apostelen Filippus en Jakobus

7 mei: 5e paaszondag A
10 mei: Pater Damiaan
12, 13, 14 mei: IJsheiligen

14 mei: 6e paaszondag A
14 mei: Apostel Mattias

18 mei: Hemelvaart A

21 mei: 7e paaszondag A

28 mei: Pinksteren A
29 mei: Pinkstermaandag: Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk
31 mei: Maria-Bezoek / Maria Visitatie
JUNI
4 juni: Heilige Drie-eenheid A
8 juni: |Sacramentsdag A

11 juni: Sacramentszondag A / 11e zondag door het jaar A
16 juni: Heilig hart van Jezus
17 juni: Onbevlekt Hart van Maria

18 juni: 11e zondag door het jaar A
24 juni: Geboorte van Johannes de Doper

25 juni: 12e zondag door het jaar A
29 juni: Petrus en Paulus


JULI
2 juli: 13e zondag door het jaar A
3 juli: Apostel Tomas

9 juli: 14e zondag door het jaar A
11 juli: Benedictus van Nursia

16 juli: 15e zondag door het jaar A
22 juli: Maria Magdalena

23 juli: 16e zondag door het jaar A
23 juli: Birgitta van Zweden
25 juli: Werelddag voor grootouders en senioren
25 juli: Apostel Jakobus
29 juli: Marta, Maria en Lazarus

30 juli: 17e zondag door het jaar A
30 juli: Internationale dag van de vriendschap
AUGUSTUS
6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
9 augustus: Teresia van het kruis
10 augustus: Laurentius

13 augustus: 19e zondag door het jaar A
15 augustus: Tenhemelopneming van Maria

20 augustus: 20e zondag door het jaar A
24 augustus: Apostel Bartolomeüs

27 augustus: 21e zondag door het jaar A
29 augustus: Marteldood van Johannes de Doper
SEPTEMBER
1 september: Wereldbiddag voor de Schepping
2 september: Fiere Margriet

3 september: 22e zondag door het jaar A
8 september: Maria Geboorte

10 september: 23e zondag door het jaar A
14 september: Feest van de Kruisverheffing
15 september: Feest van Onze-Lieve-Vrouw van smarten

17 september: 24e zondag door het jaar A
21 september: Internationale dag van de vrede; Apostel Matteüs

24 september: 25e zondag door het jaar A
29 september: Feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël
30 september: Hiëronymus
OKTOBER
1 oktober: 26e zondag door het jaar A
2 oktober: Feest van de Engelbewaarders
4 oktober: Franciscus van Assisi

8 oktober: 27e zondag door het jaar A

15 oktober: 28e zondag door het jaar A
18 oktober: Lucas

22 oktober: Kerkwijdingsfeest van de eigen kerk
29e zondag door het jaar A

22 oktober: Johannes Paulus II
28 oktober: Apostelen Simon de IJveraar en Judas Taddeüs

29 oktober: 30e zondag door het jaar A
31 oktober: Halloween
NOVEMBER
1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen

5 november: 31e zondag door het jaar A
9 november: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
11 november: Sint-Maarten
Vrede nav Wapenstilstand

12 november: 32e zondag door het jaar A
17 november: Elisabeth van Hongarije
18 november: Kerkwijdingsfeest van de Romeinse basilieken van Petrus en Paulus

19 november: 33e zondag door het jaar A
21 november: Maria presentatie

26 november: Christus Koning A
30 november : Apostel Andreas