Loading...
 

MANDALA

Wat?

'Mandala' is het Sanskriet woord voor cirkel of polygoon (veelhoek). Symbolisch bedoelt men er de oneindigheid van het leven mee. Een mandala geeft als het ware een blauwdruk van de oneindige kosmos weer. Het kan ook 'gemeenschap' betekenen of 'het aangesloten zijn'.

In het Tibetaans boeddhisme wordt met een mandala een cirkelvorm bedoeld die getekend, geschilderde, geboetseerd, gedanst of uitgewerkt wordt als een zandtapijt. De tekening binnen de cirkel wordt vaak opgebouwd volgens een vierkant of een meervoud van vier. Mandala's dienen om de meditatie en de concentratie te ondersteunen.

In het christendom vindt men deze vorm terug in de rozetten van gotische kathedralen.

Op dit ogenblik bedoelt men in het Westen met 'mandala' elke tekening die geordend is rond een cirkel. Elk punt van die cirkel staat in relatie tot het centrum ervan. Het maken van een mandala is een vorm van beweeglijke meditatie.

Voorbeelden

Zandmandala

Tibetaanse zandmandala
Rozetvenster

Rozetvenster van de Notre Dame te Parijs
Kalachakra

De Kalachakra Mandala


Doelen

Het langzaam, erg nauwgezet creëren of inkleuren van een mandala, die men kiest in het verlengde van zijn persoonlijkheid:
. maakt de geest leeg en doet de maker volledig in het huidige moment zijn.
. helpt de eigen kern en de verhouding tot de wereld rondom te ontdekken
. creëert rust, kalmte en concentratie zodat men komt tot harmonie met zichzelf en zijn omgeving.


De mandala's zelf
. zijn een hulpmiddel bij het mediteren, waardoor men inzicht kan verkrijgen in bepaalde wijsheden

Belangrijk

. Een mandala wordt in stilte gemaakt of gekleurd
. Hoe kleiner de kinderen, hoe eenvoudiger de mandala
. Met het kleuren van een mandala wil men door concentratie komen tot ontspanning
. Vergroot of verklein de tekening naargelang de tijd die men er aan kan besteden
. Niet het eindresultaat, maar het proces dat men doormaakt bij het inkleuren of creëren van een mandala is belangrijk.
Suggesties

Grote kinderen

DOEN

Een mandala creëren

Een mandala tekenen is een tekening maken met een cirkel als uitgangspunt of als middelpunt.
Omdat men er soms tegenop zien om dit spontaan te gaan tekenen, kun je enkele grondpatronen ter beschikking stellen:
. een vierkant in het midden van een cirkel
. een cirkel die in vier segmenten verdeeld is
. ...
(inspireer je hierbij aan bestaande patronen)

De tekening wordt symmetrisch gemaakt.
Bij het kiezen van de kleuren maakt men gebruik van het contrast tussen licht en donker.
De tekening binnen de cirkel kan zowel abstracte als figuratieve elementen bevatten.
Ook de ruimte buiten de cirkel wordt gekleurd. Dat gebeurt met één kleur.

MEDITEREN

Mediteren met een mandala

Materiaal
- Zorg voor verschillende mandala's zodat men kan kiezen in het verlengde van zijn persoonlijkheid
- kleurstiften, kleurpotloden, verf (ecoline, plakaatverf ...)
Mandala


Mandala 7


Mandala
Verloop
Men kiest een mandala, die men in stilte inkleurt met kleuren die men zelf kiest.

Daarna krijgt men de kans om over de eigen mandala te spreken:
- Wat heb ik gevoeld bij het kleuren?
- Wat is me toen door het hoofd gegaan?

Jongeren

DOEN

Een mandala haken

DSC 0417
Wie heel behendig is en kan haken, kan proberen deze gehaakte mandala na te maken. Een creatieve uitdaging!


Haakpatroon
Raadpleeg de blogspot haakmaaraan om de weg te vinden naar een beschrijving van het haakpatroon.


Merk op
Het motief in deze gehaakte mandala wordt acht keer herhaald. 'Acht' is het cijfer dat in het Boeddhisme verwijst naar het achtvoudige pad.