Loading...
 

Marcus 4, 21-25

Marcus 4, 21-25: De lamp en de maat

Marcus 4, 21-25// Lucas 8, 16-18De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1585)

Jezus zei tegen de mensen: ‘Niemand zet een brandende lamp onder een emmer of onder een bed. Je zet een lamp juist hoog, zodat je het licht goed ziet. Want alles wat verborgen is, moet zichtbaar worden. En alles wat geheim is, moet bekend worden. Laat dat goed tot je doordringen!’
Jezus zei verder: ‘Let goed op! God geeft net zo veel aan jou als jij aan anderen geeft. Hij doet er zelfs nog iets bij. Iemand die veel heeft, krijgt nog meer. Maar iemand die bijna niets heeft, raakt ook het laatste nog kwijt.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei ook:
“Plaatsen jullie soms een lamp
onder een korenmaat of onder een bed?
of zetten jullie die gewoonlijk op iets hoger?
Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt wordt
en niets is geheim dat niet aan het licht komt.
Als iemand oren heeft om te horen,
dat hij ze gebruikt en luistert.”

Verder zei Hij: “Let op wat jullie te horen krijgen.
De maat die jullie gebruiken,
zal men ook voor jullie gebruiken.
Zelfs een toemaat zal men jullie geven.
Aan wie heeft, zal gegeven worden.
Maar wie niet heeft,
hem zal nog ontnomen worden,
zelfs wat hij heeft.”Stilstaan bij ...

Lamp
Zo’n lamp werd gemaakt door een pottenbakker en gevuld met olijfolie. De pit ervan was gemaakt van een oude lap.
Omdat de huizen erg donker waren, brandde de lamp dag en nacht.

Korenmaat
Een korenmaat is ongeveer 13 liter. Zo'n maat maakte deel uit van de huisraad en werd soms - omgekeerd - gebruikt als een krukje om op te zitten

Bij de tekst

Spreken met beelden

De lamp is in deze tekst het beeld (metafoor) voor de lichtende en verhelderende boodschap van Jezus.

De maat van de toehoorders is die van hun aandacht:
Voor wie veel aandacht heeft, wordt veel onthuld, zelf meer dan men verwacht.
Wie weinig aandacht heeft, zal helemaal niets begrijpen. Zelfs wat hij weet, zal betekenis verliezen.Wortel in het Oude Testament

Psalm 119, 105:
‘Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad.’Ken je taal

De maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie gebruikt worden
De manier waarop we anderen behandelen, zal men voor ons gebruiken.