Loading...
 

Marcus 6, 53-56

Marcus 6, 53-56: Overal waar Jezus kwam …

Marcus 6, 53-56 // Matteüs 14, 34-36De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1590)

Jezus en de leerlingen gingen met de boot naar de overkant van het meer. Ze gingen aan land bij het gebied Gennesaret. Zodra ze uit de boot kwamen, werd Jezus door de mensen herkend.
Overal waar Jezus was, kwamen de mensen uit de omgeving snel naar hem toe. Ze brachten de zieke mensen naar hem toe op draagbedden. In elke stad en in elk dorp waar Jezus kwam, werden de zieken op straat neergelegd. De mensen vroegen aan Jezus: ‘Mogen deze mensen alstublieft de rand van uw jas aanraken?’ Want iedereen die hem aanraakte, werd beter.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Nadat Jezus en zijn leerlingen het meer waren overgestoken,
kwamen ze bij Gennesaret aan land en legden daar aan.
Toen ze uit de boot stapten, herkenden de mensen Jezus meteen.
Overal ontstond een druk komen en gaan van mensen,
die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats
waarvan ze hoorden dat Hij er was.
Waar Hij ook kwam,
of het nu in een dorp, een stad of een gehucht was,
overal legden mensen de zieken op het plein.
Ze smeekten Hem
of ze ten minste de zoom van zijn kleed mochten aanraken.
En iedereen die Hem aanraakte, werd gered.Stilstaan bij…

Jezus
(Hebreeuws: Jesjoe of Jehosjoe = JHWH bevrijdt, JHWH redt)

Gennesaret
Stad in het noordwesten van het meer van Galilea, in de buurt van Kafarnaüm.

Bijbel en kunst

ANONIEM


Een vrouw raakt de zoom van het kleed van Jezus aan (1e helft 4e eeuw)

5  Genezing Van Een Vrouw Catacombe Marcellinus Petrus Catacombe

Rome: Muurschilderij in de catacombe van Marcellinus en Petrus
(Foto: Wikimedia)