Loading...
 

Matteüs 15, 1-2.10-14

Matteüs 15, 1-2.10-14: Blinden die blinden leiden

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1547-1548)

Toen kwamen er uit Jeruzalem farizeeën en wetsleraren naar Jezus toe. Ze zeiden: ‘Uw leerlingen wassen hun handen niet voordat ze gaan eten. Waarom houden zij zich niet aan de regels van onze voorouders?’

Jezus riep de mensen bij zich. Hij zei: ‘Luister goed naar mij en probeer mijn woorden te begrijpen. Een mens wordt niet onrein van dingen die door zijn mond naar binnen gaan. Nee, een mens wordt juist onrein van de dingen die uit zijn mond naar buiten komen.’
Toen kwamen de leerlingen bij Jezus. Ze zeiden: ‘De farizeeën hebben gehoord wat u zei. Ze zijn erg kwaad.’ Maar Jezus zei: ‘Ze lijken op planten die niet door mijn hemelse Vader zijn geplant. Die worden uit de grond getrokken. Laat de farizeeën hun gang maar gaan. Ze denken dat ze blinde mensen de weg kunnen wijzen. Maar ze zijn zelf blind. Wat gebeurt er als de ene blinde de andere blinde de weg wijst? Dan vallen ze samen in een kuil.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op een dag gingen er Farizeeën en Schriftgeleerden uit Jeruzalem naar Jezus.
Ze vroegen: ‘Waarom overtreden je leerlingen onze wetten?
Want ze wassen hun handen niet voor ze gaan eten. ‘
(…)
Toen riep Jezus de mensen bij zich en zei:
‘Luister en begrijp: Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens vuil.
Hij wordt vuil door wat de mond uitgaat.’
Toen kwamen de leerlingen naar Jezus en zeiden:
‘Weet je dat de Farizeeën aanstoot namen aan Je woorden?’
Hij zei: ‘Al wat mijn hemelse Vader niet plant, zal uitgerukt worden.
Laat ze maar doen: ze zijn blinden die blinden leiden.
Maar als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in de kuil.’

Bijbel en kunst

P. BRUEGEL de oude

De parabel van de blinden (rond 1568)

Brueghel

Tempera op doek 85 cm × 184 cm
Museum van Capodimonte in Napels


Pieter Bruegel beeldt op dit werk een uitspraak van Jezus uit over blinden. In de context van die uitspraak bedoelde Jezus met de ‘blinden’: de Schriftgeleerden en de Farizeeën.

Suggestie

Jongeren

REFLECTEREN

'Blinden' laten zien?

Fano

Bekijk goed deze illustratie van Fano.
- Wie staat er op afgebeeld?
- Wat staat er op afgebeeld?

Hoe kan Jezus een blinde laten zien?

- Heb hierbij aandacht voor de Jezus figuur (met groen kleed)
- Heb ook aandacht voor de letters op de lichtbak. (justicia = rechtvaardigheid) of zou een ander woord volgens jou beter zijn?
- Waar kunnen de glazen van de bril voor staan?
- Waarom staat de wereldbol in de achtergrond?

Verwerk de antwoorden in een gedicht dat bij deze illustratie past.
Laat de volgende zin regelmatig terugkomen in dat gedicht:
‘Kan een blinde een andere blinde leiden?’