Loading...
 

Matteüs 6, 19-23

2 Schatkist

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 6, 19-23: Soorten schatten

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1529)

Je moet niet proberen om rijk te worden op aarde. Want aardse rijkdom zal verdwijnen. Die rot weg of wordt gestolen door dieven. Nee, zorg dat je rijk wordt in de hemel. Want hemelse rijkdom verdwijnt nooit. Die kan niet wegrotten of gestolen worden. Laat de hemelse rijkdom het allerbelangrijkste voor je zijn.
Elk mens kan licht uitstralen. Als je doet wat God wil, dan zul je licht uitstralen. 23Maar als je niet doet wat God wil, dan zul je geen licht uitstralen. Als je helemaal niet doet wat God wil, dan is het licht in jou uitgegaan.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei:

Verzamel geen schatten op aarde,
waar ze door mot en worm vergaan
en waar dieven inbreken om te stelen.
Maar verzamel schatten in de hemel,
waar ze niet door mot of worm vergaan
en waar dieven niet inbreken om te stelen.
Waar je schat is, daar is ook je hart.

Het oog is de lamp van het lichaam.
Dus, als je oog helder is,
is heel je lichaam verlicht.
Maar als je oog slecht is,
dan is heel je lichaam duister.
Dus als het licht in jezelf duister is,
hoe erg is dan de duisternis.Stilstaan bij …

Oog
Ogen werden gezien als vensters die het licht in het lichaam binnenlaten.

Bij de tekst

Wortels in het Oude Testament

Spreuken 28, 22:
‘De man met de afgunstige blik heeft haast om rijk te worden,
maar hij weet niet dat hij door gebrek bedreigd wordt.’

Spreuken 22, 9:
‘Iemand met een vriendelijk oog wordt gezegend,
want hij geeft van zijn brood aan de arme.’