Loading...
 

Organisaties met aandacht voor welzijn

Welzijnszorg

Logo Welzijnszorg


De W staat voor de W van Welzijnszorg.
De vorm van die W geeft de beweging weer van de inspanningen die de actie doet om armoede te bestrijden. Armoedebestrijding is immers geen rechte weg, maar een kronkelend pad, met pieken en dalen, donkere en lichte momenten.
Tegen armoede ingaan is ook iets wat we samen doen, met velen. Dat grote groepen mensen vanuit verschillende hoeken deze boodschap laten klinken, is belangrijk. Sprekend vanuit de eigen armoede-ervaring, of sprekend vanuit solidariteit. Vandaar de parallelle kleurvlakken.
Welzijnszorg mikt op een duidelijk einddoel (het “punt” dat we moeten kunnen zetten): geen armoede meer!Wat?

Welzijnszorg (www.welzijnszorg.be) wil armoede structureel bestrijden in Vlaanderen en Brussel.
Dat gebeurt door:
. campagnewerk
elk jaar in december wordt campagne gevoerd rond een bepaald armoedethema
. politiek werk
Welzijnszorg tracht het beleid te beïnvloeden met politiek werk
. lokaal werk
Welzijnszorg geeft steun aan een groot aantal armoedeprojecten en aan Welzijnsschakels
. school-& jeugdwerk
Welzijnszorg werkt ook in scholen rond armoede
. lees-werk
Welzijnszorg publiceert regelmatig lectuur over armoede
. fondsenwerving
Welzijnszorg zamelt fondsen in voor de steun aan armoedewerkingen
. ze werken samen met andere organisatiesMeer weten?

www.welzijnszorg.be

Suggesties

EVEN TESTEN

Wat past bij Welzijnszorg?

O Brengt armoede onder het oog van politici
O Zorgt voor atleten
O Zorgt voor de natuur
O Geeft les
O Zorgt voor mensen die arm zijn.
O Staat vooral in de kijker tijdens de maand april
O Zorgt voor zieken
O Verzamelt geld om projecten tegen armoede te steunen.
O Zorgt voor vluchtelingen

VERDIEPEN

Hoekenwerk

(Naar: C. LETERME in Samuel Plus, uitgeverij Averbode, 2010 nr 3)

'Welzijnszorg' wil werken aan geluk voor iedereen, zeker aan het geluk van wie arm is. Deze actie vindt haar inspiratie bij Jezus die bijzondere aandacht had voor mensen die één of andere nood kenden. De herinnering aan zijn geboorte is een uitstekende gelegenheid om die solidariteit extra te ondersteunen.
‘Welzijnszorg’ wil armoede op verschillende manieren bestrijden.
Verdeel de groep in 6 groepjes die elk van die manieren van dichterbij bestudeert:


1. campagnewerk
De kinderen bestuderen de eigen invalshoek van de lopende campagne van Welzijnszorg.
- Herkennen jullie dit probleem?
- Op welke manier?


2. politiek werk
De kinderen zoeken in kranten / op internet hoe ‘Welzijnszorg’ tracht het beleid te beïnvloeden. Dit kan gaan over de lopende actie – het kan ook gaan om een campagne van een vorig jaar.
- Wat vinden jullie van zo’n actie?


3. lokaal werk
De kinderen onderzoeken een project dat door Welzijnszorg wordt ondersteund.
- Wat vinden jullie goed?
- Vinden jullie dat iets anders of beter kan?
Eventueel kunnen ze op interview gaan: de initiatiefnemer; iemand die door het project wordt ondersteund.


4. school-& jeugdwerk
Kinderen onderzoeken wat ‘Welzijnzorg’ doet om kinderen en jongeren wakker te maken voor projecten rond armoede in België.
Ze benaderen dit kritisch:
- Houdt ‘Welzijnszorg’ voldoende rekening met de mogelijkheden van de kinderen?
- Of onderschatten ze de kinderen?


5. lees-werk
Kinderen onderzoeken welke boeken er bestaan, die informeren over armoede.
Ze lezen een boek dat voor hun leeftijd bestemd is en stellen het nadien voor aan de klas.


6. fondsenwerving
Kinderen onderzoeken hoe mensen geld proberen in te zamelen voor de projecten van ‘Welzijnszorg’.
Ze benaderen dit kritisch:
- Welke manier van werken vinden ze het best en waarom?
- Kunnen jullie zelf een nieuwe manier vinden?

Bond zonder Naam

Logo

BzN
Wat?

De Bond zonder Naam (BZN), een Vlaamse maatschappijkritische beweging, is vooral bekend van de gratis maandspreuken die uitnodigen tot reflectie, verdieping en verandering.
De Bond verleent ook concrete hulp aan mensen die in de marge van de maatschappij leven via sociale projecten. Bijvoorbeeld: voor ex-gedetineerden, kansarmen, mensen die in eenzaamheid leven e.a..
BZN maak ook werk van: kinderrechten, opvoedingsondersteuning, armoedebestrijding, gelijke kansenrecht en interlevensbeschouwelijke dialoog.Ontstaan

De BZN ontstond in 1947.
Onder invloed van Phil Bosmans werd in 1958 werd besloten om maandelijks een spreuk te pu-bliceren.
Bond Zonder Naam was een pionier bij het oprichten van een aantal sociale projecten: de eerste Belgische beschutte werkplaats en het eerste opvangtehuis voor vrouwen.
Meer weten?

(www.bzn.be)

Moeders voor moeders

Logo

Moeders
Wat?

Moeders voor Moeders biedt directe materiële hulp aan moeders met jonge kinderen in financiële nood. Deze hulp bestaat in het aanbieden van goederen voor kinderen, voeding en verzorgingsproducten voor het gezin, en diensten voor baby’s en kinderen waarop men beroep kan doen.
De vzw werkt uitsluitend met vrijwilligers en wordt niet gesubsidieerd. Alle financiële en materiële middelen worden verkregen via giften.Ontstaan

Monique Verdickt, moeder van 8 kinderen, werd in mei 1992 aangesproken om de overtollige kleertjes van haar kinderen af te staan aan kansarme ouders. Na enkele keren ging ze op zoek naar een dienst die zich richtte op moeders met jonge kinderen. Omdat die niet bestond, sprak ze kennissen en vrienden aan om spullen te verzamelen. Al vlug kon ze steunen op enkele vrijwilligers.

Er werd gestart met het stockeren in een studentenkamer; daarna werd er verhuisd naar een garage. Uiteindelijk belandden ze in de Helmstraat in twee huurhuizen van de Stad Antwerpen, die in september 2008 werden aangekocht na een grote sponsoractie. Op dit ogenblik beschikt de VZW (officieel opgericht op 8 juni 1994) over vier aanpalende panden in de Helmstraat die ze aan het renoveren / herbouwen zijn.Meer weten?

(www.moedersvoormoeders.be)

Poverello

Wat?

Deze liefdadigheidsinstelling werd in 1978 in Brussel opgericht. In het begin werden er soep, koffie en belegde boterhammen aangeboden. Nu zorgt men in de verschillende centra van Poverello voor warme maaltijden tegen een kleine bijdrage en voor overnachtingsmogelijkheid.
'Poverello' zorgt ook voor warme en propere kledij, hygiënische en soms medische verzorging, en een begeleiding om de administratieve problemen op te lossen zodat men weer een identiteitskaart, een adres en een inkomen heeft. Poverello kan dit doen dank zij de vele vrijwilligers die zich regelmatig (van 1 dag tot verschillende dagen per week) inzetten.


Ontstaan

Jan Vermeire (°1919 +1998), dokter en seksuoloog, ging in 1976 (hij is dan 57 jaar oud) leven in de Marollen, een wijk in het centrum van Brussel die gekend is om zijn armoede. Hij wilde zijn leven delen met de meest behoeftigen van onze samenleving. In 1978 ontstond daaruit het werk van Poverello.Naam

‘Poverello’ is een Italiaans woord dat betekent: kleine arme man. Het was de bijnaam van de heilige Franciscus van Assisi.Meer weten?

www.poverello.be