Loading...
 

PITOM

Wikipedia Det

PITOM


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

PITOM
© Google maps – Bewerking: Dirk Vanderhallen

Pitom zou in de Bijbel dezelfde plaats zijn als Sukkot. Beide plaatsen lagen in de oostelijke Nijldelta in Egypte.Betekenis van de naam

‘Pitom’ in de Bijbel, werd door de Oude Egyptenaren Per-Atoem (Huis van Atoem) genoemd en ook Tjekoe. Atoem was een zonnegod, een van de belangrijkste goden uit het oude Egypte.
De Grieken noemden de plaats Heroöpolis of Heroonopolis.
Het vroegere Pitom zou nu Tell el-Maskhoeta zijn.Geschiedenis

Bijbel

Volgens De Bijbel bouwden de Israëlieten Pitom voor de farao als voorraadstad.
De Septuagint (de oude Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel) heeft het over een grensfort.26e dynastie / Egypte

Farao Necho II (610-595 voor Christus) liet een kanaal graven van de Nijl naar de Golf van Suez, de voorloper van het Suezkanaal. Dit moest de handel tussen de gebieden aan de Middellandse Zee en die rond de Indische Oceaan verbeteren en de Egyptische marine toelaten vlot op beide zeeën te opereren. Maar Necho liet, volgens Herodotos, de werken stopzetten nadat 120.000 werkers waren omgekomen.

Een eeuw later liet de Perzische koning Darius I het kanaal voltooien, waardoor Tell el-Maskhuta een belangrijk handels- en militair centrum werd.Actueel

In Tell el-Maskhuta (de ruïneheuvel van Pitho) is maar weinig te zien van de strategisch belangrijke vestingstad Pitom.
Er zijn wel nog enkele zichtbare delen van de buitenmuren te zien.

Wetenswaardigheden

Tichelstenen

Rekhmire Luxor

Fresco uit de graftombe van Rechmire, een Egyptisch edelman uit de 18e dynastie


Op dit fresco is te zien hoe ‘stenen’ werden gemaakt in Oud-Egypte.
Onderaan rechts:
Leem wordt gekneed met stro om het te binden en taaier te maken.
Een arbeider brengt die leem naar de vormers.
Daarvan werden tichels gevormd, die in de zon te drogen werden gelegd.Beelden vervoeren


Muurschilderij Tombe Van Djehoetihotep

Muurschilderij uit de tombe van prins Djehotihotep.


Dit muurschilderij toont de techniek die men in Egypte gebruikte om een groot voorwerp te vervoeren:
. het beeld werd op een houten slede gezet en er stevig aan vastgebonden.
. vier dubbele rijen mannen sleepten het voort.
. de opzichter op een knie van het beeld gaf met zijn handen het marsritme aan.
. de man op de voetsteun van het beeld goot water uit een kruik zodat de slede minder wrijving ondervond.

Pitom in de Bijbel

Oude Testament

. Exodus 1, 11b: De Israëlieten moesten voor Farao de proviandsteden Pitom en Ramses bouwen.

. Exodus 12, 37: De Israëlieten vertrokken vanuit Raämses in de richting Sukkot, en het aantal mannen die zelf liepen - de kinderen dus niet meegerekend - bedroeg ongeveer zeshonderdduizend.