Loading...
 

Paaswake A B C - zesde lezing

2 Foto Mor

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Baruch 3, 9-15.32-4, 4: Bron van de wijsheid

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Luister, Israël, naar de wet van het leven,
luister goed en kom tot inzicht.
Waarom Israël, leef je in een vijandig land
en word je oud tussen vreemde volken?
Waarom zijn jullie onrein als doden, bewoners van de onderwereld?
Jullie hebben de bron van de wijsheid verlaten.
Als jullie op de weg van God waren gebleven,
dan hadden jullie voor altijd vrede gekend.
Jullie vinden leven en lengte van dagen,
licht voor de ogen en vrede,
waar verstand is, kracht en inzicht,
Wie vindt haar verblijfplaats,
wie dringt haar schatkamers binnen?

Alleen de alwetende kent haar, zijn inzicht ontdekte haar.
Voor altijd schiep Hij de aarde en bevolkte ze met dieren.
Het licht gaat op weg, wanneer Hij het uitzendt,
het gehoorzaamt Hem bevend als Hij het terugroept.
Alle sterren stralen blij, elk vanaf hun eigen plaats.
Hij roept en ze zeggen: `Hier zijn we!'
Vol vreugde stralen ze voor Hem die hen schiep.
Dit is onze God; niemand anders kan zich met Hem vergelijken.
Alle wegen naar kennis komen van Hem.
Hij toonde ze aan zijn dienaar Jakob, Israël, die Hij liefhad.
Daarom verscheen ze op aarde en leefde ze onder de mensen.

Ze is het boek van de geboden van God,de wet die eeuwig duurt.
Zij die haar onderhouden, verwerven het leven.
Zij die haar niet opvolgen, sterven.
Bekeer je, Jakob, en houd je eraan vast,
Richt je op de glans van haar licht!
Geef je trots niet prijs aan anderen,
geef je voorrecht niet aan vreemden.
Gelukkig zijn wij, Israël: wat God graag heeft,
is ons bekend gemaakt.Stilstaan bij …

Vreemde volken
Verwijzing naar de diaspora (het leven tussen andere volkeren) waarin joden leefden.

Het boek van de geboden van God
In het boek van de geboden van God, de tora, is dé wijsheid van God te vinden.
Rond deze zin werd heel het boek Baruch geschreven.