Loading...
 

Palmzondag A B C - eerste lezing

Jesaja 50, 4-7: God zal zijn dienaar helpen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1202)

Gods dienaar zegt: ‘God, de Heer, heeft mij een tong gegeven, waarmee ik goed kan spreken. Ik kan mensen die moe zijn, weer moed geven. En God heeft mij oren gegeven, waarmee ik altijd goed naar de mensen kan luisteren.
Ik heb me niet tegen Gods opdrachten verzet. Ik ben er niet voor weggelopen. Toen mijn vijanden mij pijn wilden doen, liet ik toe dat ze me op mijn rug sloegen. Toen ze mijn baard wilden uittrekken, heb ik mijn gezicht naar ze toe gekeerd. Toen ze me uitlachten en naar me spuugden, bleef ik ze aankijken.
God, de Heer, zal mij helpen. Dat weet ik. Daarom heb ik geen pijn, en daarom schaam ik me niet. Mijn vijanden kunnen op mijn gezicht geen pijn of schaamte zien.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God gaf me een tong waarmee ik goed leerde spreken.
Zo kan ik moedeloze mensen terug moed inspreken.

’s Morgens maakt God mijn oor wakker
zodat ik zijn woord kan horen en goed naar de mensen luisteren.
Ik verzet mij daar niet tegen en krabbel ook niet terug.

Ik bood mijn rug aan aan hen die me wilden slaan,
en mijn wangen aan wie me de baard uitrukten.
Ik bleef hen aankijken toen ze me uitlachten en naar me spuwden.

Want God helpt mij. Daarom kom ik niet bedrogen uit.
Daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen.
Ik weet dat ik niet beschaamd moet worden.Stilstaan bij ...

Me
Deze tekst is geschreven vanuit het standpunt van de 'lijdende Dienaar van God'. (Zie verder)

Bij de tekst

Lijdende Dienaar

Deze tekst behoort tot het derde lied van de vier liederen van de ‘Dienaar van Jahweh’ (Jesaja 50, 4-9).
In dit lied wordt het vertrouwen in God uitgesproken, zelfs wanneer er vervolging is.
Deze ‘Dienaar van Jahweh’ onderwerpt zich aan de wil van God en wil zich daar aan houden wat ook de taak is die hij zal krijgen of de problemen die hem te wachten staan

Op basis van Jesaja 48 ziet men in die dienaar meestal Sion / Jeruzalem. Maar de eerste christenen herkenden in deze tekst de lijdende Jezus. Het was een tekst die hen kon verzoenen met zijn lijden en kruisdood. Want … was dit niet veel eerder door de grote profeet Jesaja voorspeld?’Jesaja

Lees meer over de schrijver van deze tekst.

Bijbel en kunst

A. VANDROEMME

Lijdende Christus

A. Vandromme B
(Foto: Met dank aan Lieve Desodt, parochie-assistente te Ieper)

Dit expressieve beeld was in 2017 in de kathedraal van Ieper te zien.
Het werd gemaakt door Adhemar Vandroemme (Watou, 14 juli 1917 – Ieper, 25 november 2009). Hij was beeldend kunstenaar te Ieper, gaf er les aan de Academie voor Schone Kunsten en was vijftien jaar lang (tot in 2000) bezieler van de pendelacademie Ieper-Poperinge.

Overweging

Agnes Lameire

De dienaar van God

Wie was die lijdende dienaar waar de profeet het over heeft? Sommigen zien er de verpersoonlijking in van het volk Israël dat, zeker in de ballingschap, met groot lijden werd geconfronteerd. Anderen lezen er het lijdenslot in van profeten in het algemeen en van Jeremia in het bijzonder. Weer anderen houden het bij een onbekende die het lijden dat hem wordt aangedaan in volkomen vertrouwen ondergaat, waardoor het een verlossende waarde krijgt.

Al sinds haar vroegste ontstaan herkende de jonge Kerk Jezus Christus in die lijdende dienaar. Hij is de onschuldige die, radicaal solidair met het volk, koos voor absolute geweldloosheid.

Dit derde lied van de 'Dienaar van JHWH' (Jesaja 50, 4-9) kan in zijn geheel worden gelezen als een psalm van vertrouwen. Het valt de profeet zwaar om de boodschap van God telkens opnieuw te moeten doorgeven aan een onwillig volk. Toch houdt hij vol omdat hij vertrouwt op de nabijheid van God.
Een aansporing voor ieder van ons. God is er niet enkel wanneer alles ons voor de wind gaat. Integendeel. Als alles ons tegenzit, is Hij onze enige toeverlaat. ‘De rots van ons behoud' zingt de psalmist.