Loading...
 

Pinksteren: vooravond - eerste lezing uit Joël

Joël 3, 1-5: God redt

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1455-1456)

De Heer zegt: ‘Daarna zal ik aan alle mensen mijn geest geven. Aan mannen en vrouwen, aan oude en jonge mensen, en zelfs aan slaven en slavinnen. Aan alle mensen zal ik mijn geest geven. Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten spreken.
Ik zal wonderen doen in de hemel en op de aarde. Jullie zullen bloed zien, en vuur en rookwolken. Want de verschrikkelijke dag dat ik kom, is dichtbij. De zon zal zwart worden, en de maan zo rood als bloed.
Maar iedereen die mij om hulp vraagt, zal kunnen vluchten. Want er zal een veilige plaats zijn op de berg Sion, in Jeruzalem. Dat beloof ik. Iedereen die ik uitkies, zal in leven blijven.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dit zegt God:

Daarna zal dit gebeuren:
Ik zal mijn geest geven aan alle mensen,
je zonen en dochters zullen profeteren,
je grijsaards zullen dromen krijgen,
je jonge mannen visioenen zien.
Zelfs over slaven en slavinnen
stort Ik in die dagen mijn geest uit.

Ik zal wonderen doen
in de hemel en op aarde:
bloed, vuur en zuilen van rook zullen jullie zien.
De zon zal veranderen in duisternis,
de maan in bloed,
vooraleer de dag van God komt,
de grote, angstwekkende dag.

Maar al wie de naam van Jahwe aanroept,
zal op die dag gered worden.
Want op de berg Sion en in Jeruzalem
zal het veilig zijn,
zo belooft God.
Wie door God geroepen wordt,
zal gered worden.Stilstaan bij …

Mijn Geest / De Geest van God
Als mensen in het Oude Testament de Geest van God krijgen wil de Bijbel daarmee zeggen dat ze de kracht krijgen om iets bijzonders te doen, om hun taak goed te kunnen uitvoeren.
Volgens de profeet Joël komt iedereen daarvoor in aanmerking , niet alleen belangrijke mensen.
Het Nieuwe Testament noemt die geest de Heilige Geest, die de leerlingen van Jezus met Pinksteren krijgen. Die Geest helpt hen om over Jezus te spreken.

Profeteren
Dit is spreken in naam van God.
Niet te verwarren met ‘profiteren’.

De dag van de Heer
Profeten bedoelden met deze dag:
. een dag op het einde van de tijd
. een dag met natuurrampen
. een dag waarop God zal oordelen over Israël en de andere volken.
. een dag waarop God de mensen zal redden.

Bij de tekst

De profeet Joël

Van deze profeet is zo goed als niets bekend, behalve dat hij Joël heette en de zoon was van Petuel. Hij was een profeet in Juda en Jeruzalem. Wanneer dat was, is niet meer te achterhalen. Sommige exegeten denken dat hij leefde vóór de verovering van Jeruzalem door de Babyloniërs in 586 voor Christus. Anderen wijzen erop dat de profeet het heeft over gebeurtenissen in de latere geschiedenis van Israël.
Deze profeet kende zeker de teksten van Jesaja, Amos en Ezechiël.Relatie met het Nieuwe Testament

Volgens de toespraak van Petrus op Pinksteren komt God met de gave van de Heilige Geest de belofte na die te lezen valt in het boek Joel: de belofte om zijn geest aan alle mensen te geven (Joël 3, 1-5 en Handelingen 2, 16-21).Het boek Joël

In het Bijbelboek Joël zijn er twee delen:

Deel 1Dit deel gaat vooral over de bedreigende kanten van de ‘dag van de Heer’: de sprinkhanenplaag waarmee God zijn volk straft. Joël roept de mensen op om hun leven te veranderen, zodat het land zich kan herstellen.
Deel 2In dit deel staan de beloftes: mensen zullen gelukkig en in vrede leven door de zegen van God.


(Joël 3, 1-5 hoort bij het tweede deel)Universalisme

Op de ‘dag van de Heer’ verandert de relatie tussen God en de mensen. Op die dag krijgen alle mensen zijn geest en kan iedereen de woorden van God verstaan en doorgeven als een profeet. Ook de verhoudingen tussen mensen onderling worden anders: het maakt niet meer uit of iemand naar menselijke maatstaven belangrijk of onbelangrijk is, man of vrouw is, burger of slaaf.