Loading...
 

Psalm 133

Psalm 133: Heerlijk als de dauw

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1028)

Een lied van David. Voor de reis naar Jeruzalem.

Wat is het leven goed en mooi
als mensen in liefde met elkaar leven!

Iedereen geniet,
zoals je geniet van de geur van olie
bij een feest in de tempel.

Iedereen geniet,
zoals je geniet van de dauw
’s ochtends op de berg Sion.
Want daar geeft de Heer geluk en vrede,
voor altijd.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een bedevaartslied. Van David.

Kijk, wat is het goed, wat is het heerlijk
als broeders (en zusters) te zijn en samen te wonen,

Het is als kostelijke olie op het hoofd,
die neerdruppelt over de baard,
de baard van Aäron,
en neervalt op de rand van zijn gewaad,

Net als de dauw van de Hermon
die neerdruppelt over de bergen van Sion.
Want daar geeft God zijn zegen:
leven in eeuwigheid.


Stilstaan bij …

Goed
(= Hebreeuws ‘tov)
Dit Hebreeuwse woord kan ook vertaald worden met: barmhartig, genadig, lankmoedig, goe-dertieren, waarheid, vergevingsgezind, rechtvaardig.

Olie
In deze psalm roept olie de zalving op van de hogepriester (verwijzing naar Aäron).

Aäron
Volgens de Bijbel was Aäron de broer van Mozes en Mirjam. Hij hielp Mozes bij de uittocht uit Egypte. Hij werd de eerste hogepriester. Al zijn mannelijke nakomelingen werden ook priester.

Dauw
Verwijst naar ‘zegening’: wanneer de dauw van de berg Hermon terecht komt op de uitgedroogde heuvels meer in het zuiden, worden die er vruchtbaar door.

Hermon
Berg in het noorden van Israël.

Sion
Heuvel waarop de tempel van Jeruzalem gebouwd werd.

Bij de tekst

Soort psalm

Psalm 133 is een ‘bedevaartslied’.
Bedevaartsliederen (psalmen 120 – 134), zijn vijftien korte psalmen die waarschijnlijk gezongen werden tijdens de pelgrimstochten naar de tempel in Jeruzalem. Sommigen noemen deze psalmen ook ‘trap-psalmen’, omdat het zou kunnen dat ze gezongen werden bij de trappen van de tempel.
Ze worden ook de liederen van de opgang genoemd: pelgrims zongen ze als ze naar Jeruzalem (ligt op een hoogte) trokken ter gelegenheid van de drie grote feesten (Exodus 23, 14-17)
Psalm 133 bezingt de goede verstandhouding tussen deze pelgrims.

Suggestie

Jongeren

BELUISTEREN

Psalm 133 in Hebreeuws

Klik hier om psalm 133 te horen zingen in het Hebreeuws bij de toren van David in Jeruzalem.