Loading...
 

Psalm 67

Psalm 67: Loof en dank God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 923-924)

Een lied. Voor de zangleider. Bij dit lied wordt op een harp gespeeld.

God, laat ons uw liefde zien
en maak ons gelukkig.
Wees bij ons en bescherm ons.
Dan zal iedereen zien dat u mensen redt,
iedereen zal zien hoe u mensen leidt.

Laten alle volken over u zingen, God,
laat iedereen u prijzen!
Laten de mensen blij zijn en juichen,
want u bent een eerlijke rechter.
U heerst over alle landen op aarde.
God, laten alle volken over u zingen,
laat iedereen u prijzen!

Onze God gaf ons een goede oogst.
Hij maakt ons gelukkig.
Laat hij ons steeds weer gelukkig maken.
Dan zal iedereen hem eren,
iedereen, op de hele aarde.



Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Met begeleiding van snaarinstrumenten.
Een psalm. Een lied.

God wees goed voor ons en zegen ons,
laat het licht van je gelaat over ons schijnen:
zodat men op aarde je wegen kent,
en alle volken je reddende kracht.

De volken zullen Je loven, o God,
alle volken zullen Je loven.

Elk land deelt in de jubelende blijdschap.
Want Jij bestuurt de volken rechtvaardig.
Jij regeert over alle landen op aarde.

De volken zullen Je loven, o God,
alle volken zullen Je loven.

De aarde heeft haar vruchten gegeven:
God, onze God, zegen ons.
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men eerbied voor Hem heeft
tot in de verste uithoeken van de wereld!



Stilstaan bij …

Zegenen
God zegent de mensen door hun levenskracht en welzijn te geven.

Gelaat
Het gelaat staat hier voor de buitenkant van iets. Bij God staat het meestal voor zijn aandacht en zijn welwillendheid.

Wegen
Hiermee wordt de wil van God bedoeld die men realiseert op zijn levensweg.

Alle volken
De zegen voor Israël is bestemd voor alle volken. Ze worden opgeroepen om God te loven en toe te juichen, want God bestuurt de volken rechtvaardig.





Bij de tekst

Danklied

Deze psalm wil God danken voor de oogst van het land. Tegelijk wordt ook zijn rechtvaardige en reddende zorg voor de mensen onder de aandacht gebracht.